Herenco

Karriär

Tar tillvara på individens driv och vilja att växa

Som koncern ser vi att vi har en viktig roll när det kommer till att ta tillvara på den mixen av erfarenheter och kompetenser som finns i våra företag. Medarbetarna är viktiga för oss och vi vill vara med att utveckla människor. Herenco Akademin är en del av den utvecklingen.

Varje bolag sköter en stor del av sina HR-frågor på sitt sätt, det gör de bäst, vi vill gärna vara med när det kommer till att utveckla medarbetarna. Det är också ett sätt för företagen att uppmärksamma medarbetare i sin organisation som har en extra glöd och visar att de vill komma vidare.

  • Nätverk

    Akademins Nätverksutbildning är en möjlighet för drivna medarbetare med olika roller i bolagen att träffas, inspireras och utvecklas tillsammans och med hjälp av varandra. Utbildningen är uppdelad i flera olika steg och tanken är att deltagarna ska lära sig mer om Herenco, koncernens olika bolag och även utmanas genom uppgifter som syftar till att förbättra de egna bolagen.

  • Internship

    Genom våra internship har vi börjat ett samarbete med Jönköping University som vi hoppas ska växa till att innefatta fler högskolor och universitet med tiden. För oss är det ett sätt att samarbeta med orädda, nytänkande, unga människor och förhoppningsvis knyta till oss duktiga framtida medarbetare.

Lär känna vårt team

Det bästa sättet att lära känna oss som arbetar inom Herenco-koncernen är att låta några av våra medarbetare få ordet. Här kan du ta del av olika erfarenheter och kunskaper som på ett eller annat sätt bidrar till verksamheten, och såklart lite annat smått och gott som kan vara kul att veta.