Case CeFEO

Världsledande forskning med relevans

Jönköping International Business School (JIBS) är en ung och snabbfotad handelshögskola som tar upp kampen med de stora drakarna på flera plan. Här bedrivs högt ansedd forskning på internationell nivå, mycket tack vare anslag från Hamrin-stiftelsen. Genom sina bidrag till forskningscentret CeFEO är familjen Hamrin indirekt med och påverkar företagsklimatet lokalt såväl som globalt.

Mattias Nordqvist är professor i företagsekonomi och chef för CeFEO, Centre for Family Enterprise and Ownership. Man är det första forsknings- och utbildningscentret i sitt slag i norra Europa och här bedrivs forskning om familjeföretagande, entreprenörskap och näringslivsförnyelse.

Ända sedan starten har vår devis varit att vi vill bedriva forskning med både akademisk excellens och praktisk relevans. Det betyder att vi kombinerar rigoröst genomförd grundforskning med att den också är användbar i praktiken, tillämpbar för dem den faktiskt berör, förklarar Mattias Nordqvist. Det är ju annars inte alltid forskning har en så nära koppling till praktiska problem.
Vår forskning är internationell och spänner över ett brett fält, från hur familjeföretag kan bibehålla sin entreprenöriella förmåga genom generationer, till hur man framgångsrikt tillsätter en extern VD.

Hamrin-stiftelsen bidrog från start

På JIBS har man sedan starten 1994 haft som mål att bli ledande handelshögskola inom entreprenörskap, ägande och förnyelse. Med den profilen är CeFEO:s forskningsfokus på familjeföretag både välmotiverat och relevant. Hamrin-stiftelsen har varit en viktig kugge i att bygga centrets stabila position. Det första anslaget från stiftelsen kom redan 1996. Då möjliggjorde det JIBS första forskartjänst på området familjeföretagande.

Det var min företrädare, Leif Melin som först hade dialogen med Stig och Kristina Hamrin om att stiftelsen kunde tänka sig att stötta forskning med koppling till stiftelsens ändamål, förklarar Mattias. Han uppmärksammade att det inte fanns mycket forskning på ägande och familjeföretagande, vilket ju är den största sortens ägande i den här regionen.
2005 fick vi ett stort anslag som gjorde att vi kunde starta upp CeFEO. Idag verkar ett 30-tal forskare vid centret och vi har en stark internationell profil.

Viktigt att nå ut

Forskningen man bedriver vid CeFEO är verklighetsnära och man lägger stor vikt vid att nå ut med sina kunskaper, och även visa för allmänheten att man forskar om relevanta frågor. Bloggen Vertikals är ett forskningsprojekt vid JIBS och en viktig kanal för CeFEO för att sprida sin forskning. Man blir också ganska ofta kontaktad av media som vill ha kommentarer kring aktuella ämnen och händelser, berättar Mattias.

Dessutom arrangerar vi en del aktiviteter för företagare, seminarier anordnas t ex några gånger per år och vi har en hel del samarbeten med företag och företagsorganisationer, som Svenskt Näringsliv och nätverket Family Business Network. Där får vi också mycket tillbaka och får veta vilka frågor som anses intressanta.
Internationellt jobbar vi i en hel del gemensamma forskningsprojekt. Vi har t ex varit med i ett stort projekt som heter STEP (Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices). Det handlar om att studera hur familjeföretag kan bibehålla och utveckla den entreprenöriella förmågan, innovationsförmågan, genom generationer. Vi har också mycket internationella gästforskare här. Just nu personer från Mexico och Australien t ex.

Högt rankade internationellt

Miljön här är internationell och både CeFEO och dess individuella forskare har kommit att få stort internationellt genomslag med sin forskning. Det är viktigt på flera sätt, inte minst för att forskare väljer att stanna länge, vilket gör att man kan arbeta långsiktigt.

Internationellt är vi rankade som ledande centra i Europa och som nummer tre globalt, baserat på vår forskningsproduktivitet och vårt genomslag i forskarvärlden, berättar Mattias. Sett till antal forskare är vi nog störst i världen, och det hade vi inte kunnat vara utan Hamrin-stiftelsen.

Framtidsvisioner

Enligt Mattias är CeFEO:s plan för framtiden att fortsätta vara ledande inom sitt forskningsområde. Forskningsmässigt har man redan nu en bra impact och det man vill jobba vidare på är att bli mer synliga och aktiva externt.

Vi vill gärna bli ännu bättre på att visa på vår relevans som samarbetspartner till företag och organisationer.
Dessutom ska vi bli bättre på att omvandla forskningen och dess resultat till undervisning, så att fler studenter får ta del av vad vi gör, inom ramen för deras kurser och program.