Vertikals

Här möts akademi och media

Vertikals är ett initiativ som drivs av Jönköping International Business School (JIBS), med finansiering från Hamrin-stiftelsen. Det är en digital mötesplats i form av en blogg, som syftar till att riva barriärer mellan människor, och ge möjlighet till en mer direkt dialog mellan akademin, media och allmänheten. Charlotta Mellander är initiativtagare och har tillsammans med Emil Danielsson funnits med sedan starten 2013.

Vi träffar Charlotta och Emil på JIBS för ett samtal om projektet som bygger på en av grundprinciperna för modern forskning, att nå ut och påverka, men som ändå är ganska unikt i sitt slag. Vertikals har, med Hamrin-stiftelsens hjälp, möjliggjort för akademin att göra en förflyttning och ta en ny roll gentemot media.

Inspiration från Canada

Charlotta Mellander är professor i Företagsekonomi vid Jönköping International Business School (JIBS) och en av landets främsta experter på städer och regional utveckling. Hon kommer ursprungligen från Jönköpings-trakten, Bankeryd närmare bestämt. Efter att ha tagit studenten från Per Brahegymnasiet hamnade hon på Förvaltningslinjen vid Linköpings Universitet och upptäckte Nationalekonomi. Sin forskartjänst har hon under många år delat mellan JIBS och Rotman School of Management i Toronto, Canada.

Idén till det som så småningom skulle bli Vertikals fick Charlotta under de år hon jobbade i Canada. Tillsammans med professor Richard Florida var hon med och utvecklade och publicerade teorier kring kreativa människor och städer där de vill bo. Charlotta berättar att man ofta hade täta samarbeten med media.
Vi skrev till exempel krönikor om vår forskning och byggde strategiska samarbeten med media, förklarar hon. Media hörde ofta av sig och önskade leverans av statistik.
Jag började fundera på varför vi inte jobbade mer så i Sverige. Det finns en så tydlig win win-situation. För media är det en chans att höja sin trovärdighet genom att använda sig av relevant forskning och den akademiska världen får en förbättrad möjlighet att nå ut.

Tog tid att sjösätta projektet

Idén om att blogga om forskning föddes runt 2011. Grundsyftet var att tillgängliggöra forskning och att förena teori och praktik. Man förverkligade idén genom att starta ett forskningsprojekt som undersökte hur man når ut med forskning. På så sätt kunde man också använda bloggen för att praktiskt undersöka sätt att nå ut.

Våren 2013 fick vi projektet Vertikals beviljat. Det tog tid att rigga det internt och vi insåg att vi behövde en person som kunde agera länk mellan den akademiska världen och ”verkligheten”, det var då Emil kom in, berättar Charlotta.
Allt handlar om förtroende och visst fanns det frågetecken om varför jag skulle ha den rollen, säger Emil, men framför allt togs det emot väldigt positivt. Det gäller att följa tempot i samhällsdebatten. Vertikals är inget PR-projekt men det handlar mycket om timing. När vi tycker att något känns extra relevant kontaktar vi media.

Det tar tid att bygga upp trovärdighet. Därför har man varit noggranna med att hela tiden hålla bloggen levande och påfylld. Charlotta har rollen som content-manager och Emil är ansvarig för själva bloggen.

Blogg-inlägget som tog fart

”250 av 290 kommuner tappar sina unga” skrev Charlotta Mellander i ett blogginlägg i december 2013. Inlägget, med titeln De ungas flykt till staden, fick enorm spridning och skulle komma att förändra förutsättningarna för Vertikals.
Det började med att vi delgav medierna i regionen de siffror som var relevanta och hänvisade till blogginlägget, berättar Charlotta. TT plockade sedan upp inlägget efter att SVT tagit upp det i lokalnyheterna. Sedan följde Aftonbladet efter med stora reportage om unga med flyttlådor och egen grafik. Efter det ringde telefonen konstant och under 1,5 vecka gjorde jag intervjuer med alla landets lokala radiostationer.
I efterdyningarna av mediastormen fick man idén att göra en hel konferens för dem som engagerar sig i platsers utveckling. På så sätt lever diskussionen om urbaniseringen vidare genom den årliga nätverksplattformen 250 möjligheter.

En läranderesa

Vertikals har varit både en personlig och professionell läranderesa för dem som jobbar med det, på flera sätt. Bloggen har t ex blivit ett bra sätt att provtrycka frågor och se hur intresset i samhället ser ut. Enligt Charlotta är det inte alltid de frågor hon själv känner starkast för som får mest respons från världen utanför akademin.

När vi började tänkte jag att jag skulle föra ut det som jag tyckte att samhället skulle veta – idag tänker jag mer på vad man vill veta. Jag har blivit mer marknadsvänlig.

Det uppmärksammade inlägget De ungas flykt till staden är ett exempel på hur tonaliteten i Vertikals varit viktig. Det är två världar som ska mötas och trovärdigheten är otroligt viktig.
Det var Emil som satte den där titeln, säger Charlotta. För mig har det tagit lite tid att tillåta mig att använda den typen av ”säljande språk”.

Tonaliteten är inte en okomplicerad fråga, säger Emil. Det gäller att hitta var man ska lägga sig för att träffa rätt, gör man det kan det bli väldigt bra. En del av de som var kritiska till projektet till en början har själva publicerat inlägg och sett att gör man det rätt är det ett bra sätt att nå ut.

I takt med att man definierat sin roll har Vertikals också utnyttjat möjligheten att utforska gränslandet mellan akademin och andra delar av samhället. På konferensen 250 möjligheter har man t ex ett pre-event där man låter doktorander möta media och allmänhet och få svara på den typ av frågor som intresserar där. Man har också sänt en podcast i samband med konferensen – ett bra sätt att få svar på vad som engagerar.

Utvecklat samarbete med media

Charlotta och Emil märker att medierna med tiden har lärt sig att använda sig av den kompetens som finns hos Vertikals.

Ofta hittar en journalist något på vår webb och vill ha Charlottas kommentarer till befintlig statistik, därefter gör man sina egna grafer. På så sätt blir vårt material grunden till ett reportage som man vill göra, och bidrar med djup och forskningsbaserad fakta, berättar Emil

Genom att vara lyhörda för vad som intresserar de olika målgrupperna och mäta engagemanget har man hittat ett sätt att arbeta som berikar alla parter. Hur framtiden för Vertikals ser ut återstår att se.
Finansieringen går ut 2018 och på ett sätt är Vertikals färdigt nu, säger Charlotta. Just nu står vi inför att undersöka vilka möjligheter vi har att fortsätta.