The Hamrin Foundation

En familjenära stiftelse sedan 1985

Hamrin Foundations ändamål är att främja vetenskaplig forskning genom att ge anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller liknande. Anslagen kan avse såväl planering av forskningsprojekt som genomförande av planlagda forsknings- och utvecklingsprojekt.

Hamrin Foundation hette tidigare Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse och grundades 30 november 1985, genom donation av Jenz Hamrin och hennes dotter Christina Hamrin. Sedan 2016 är Christina Hamrins dotter Lovisa Hamrin ordförande för Hamrin Foundation.

Jönköping University med fokus på Jönköping International Business School (JIBS) är stiftelsens största enskilda mottagare av anslag, drygt 200 mkr. Med strategiska investeringar med start 1986 har bland annat en rekordsnabb etablering möjliggjorts av en ny ledande Handelshögskola i Jönköping. Idag är JIBS världsledande på forskning inom Entreprenörskap och Familjeföretagande (CeFeO) och två ytterligare satsningar initierade av Hamrin Foundation; MMTC –Media Management Transformation Center – och Vertikals; har bidragit till att etablera skolan som en av världens 100 främsta skolor inom Management.

 • Aktiv ekonomisk förvaltning

  2015 avyttrade Stiftelsen samtliga aktier i Herenco AB. Stiftelsens tillgångar har sedan 2015 ökat från 830 mkr till drygt 2 325 mkr (december 2020) genom aktiv förvaltning och saminvesteringar med Herenco Holding ibland annat Nolato, Lyko och Balco. I de tre största bolagen är vi engagerade genom aktivt styrelsearbete.

  Under 2021 förvärvades Hamhus, ett fastighetsbolag i Jönköping som verkar lokalt, centralt och brett, med fokus på samhällsfastigheter, kommersiella lokaler och kontor. Verksamhetens ambition är att växa genom förvärv och nyexploatering.

  Läs mer om Hamhus här.

 • Framåt

  Hamrin Foundation tar inte emot ansökningar utan initierar själva forskningsprojekt på områden som ryms inom ramen för dess ändamål. Däremot drivs vi av nyfikenhet och utvecklingsvilja och tar gärna emot idébeskrivningar som öppnar för samskapande. Vi prioriterar forskningsidéer och projekt som identifierar samhällsutmaningar där det finns behov av nydanande ansatser. Din idébeskrivning får omfatta max en A4-sida med information om syfte/ändamål med projektet relaterat till stiftelsens ändamål, beskrivning av framtida värde och relevans av resultatet samt metod och tidsplan.

  Skicka din idé till lovisa.hamrin@hamrinfoundation.com.

 • OM OSS

  VI ÄR
  Passionerade
  Strategiska
  En grund för integritet
  Entreprenöriell

  VI GER
  Mer spets
  Flexibilitet
  Möjligheter

  STYRELSE
  Lovisa Hamrin, ordf.
  Hans Rydstad
  Carl-Johan Simonsson
  Carl-Mikael Lindholm

OUR MISSION

”The Hamrin Foundation provides a staircase to knowledge, for novel thinkers to climb

We believe that courage, creativity, and vision are keys to meaningful impact

Our passion is to create a joyful and exciting bridge between academia, society and industry”