Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse

Stiftelsen

Drygt 320 mkr till forskning

Hamrin-stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning genom att ge anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller liknande. Anslagen kan avse såväl planering av forskningsprojekt som genomförande av planlagda forsknings- och utvecklingsprojekt.

Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse grundades 30 november 1985, genom donation av Jenz Hamrin och hennes dotter Christina Hamrin bestående av en tredjedel av aktierna i familjeföretaget Herenco AB. Jönköping University med fokus på JIBS är stiftelsens största enskilda mottagare av anslag, drygt 200 mkr.

 • Aktiv ekonomisk förvaltning

  2015 avyttrade Stiftelsen samtliga aktier i Herenco AB. Stiftelsens tillgångar har sedan 2015 ökat från 830 mkr till drygt 2 200 mkr (aug 2020) genom aktiv förvaltning och saminvesteringar med Herenco Holding i bla Nolato, Lyko, Balco och Hövding. I de tre största bolagen är vi engagerade genom aktivt styrelsearbete.

 • Framåt

  Hamrin-stiftelsen tar inte emot ansökningar utan initierar själva forskningsprojekt på områden som ryms inom ramen för dess ändamål. Däremot drivs vi av nyfikenhet och utvecklingsvilja och tar gärna emot idébeskrivningar som öppnar för samskapande. Vi prioriterar forskningsidéer och projekt som identifierar samhällsutmaningar där det finns behov av nydanande ansatser. Din idébeskrivning får omfatta max en A4-sida med information om syfte/ändamål med projektet relaterat till stiftelsens ändamål, beskrivning av framtida värde och relevans av resultatet samt metod och tidsplan.

  Skicka din idé till lovisa.hamrin@herenco.com.

 • Styrelse

  Lovisa Hamrin, ordf.
  Hans Rydstad
  Carl-Johan Simonsson
  Carl-Mikael Lindholm