Gemensamma grunden för

Partnerskap

Vad händer om man sätter ihop personer med olika erfarenheter från olika bolag för att diskutera värdegrundsfrågor? Allt från VD:ar till säljare, ekonomer och kundansvariga. I januari 2017 träffades representanter från koncernens bolag på Herencos huvudkontor i Jönköping. Trots olikheter är man överens om mycket. Man får aldrig bli nöjd. Däremot får man vara stolt över det man gör bra, det som är den gemensamma grunden för partnerskapet i Herenco.

Att vårda grunden och vässa verktygen

I januari 2017 träffas representanter från koncernens bolag på Herencos huvudkontor. Det är allt från VD:ar till säljare, ekonomer och kundansvariga, och den Gröna Påsen står återigen på agendan. Den ska hållas levande och innehållet ska slipas och nötas mot dem som är satta att implementera den i verksamheten. Trots olikheter är man överens om mycket. Man får aldrig bli nöjd. Däremot får man vara stolt över det man gör bra, det som är den gemensamma grunden för partnerskapet i Herenco.

Syftet med dagen är att diskutera och inspirera till det som ska bli en förtydligad bild av Herencos värderingar. Det som kommer ut av dagen ska dokumenteras, men först efter att det applicerats på verkligheten och förankrats i de olika affärsområdena. Det är viktigt att allt blir begripligt och anpassat för verksamheternas vardag. Herencovägen, det befintliga dokument som sätter ord på koncernens värderingar, ska uppdateras och vässas, för att ännu bättre spegla verkligheten.

Erfarenheter blandas
Diskussionerna sker i grupper som utgörs av representanter från de olika bolagen, med sina olika erfarenheter. Uppdraget är att vara konkret och relatera till sin egen verksamhet, men också att lyfta diskussionen till en högre nivå genom att man kommer in i den från olika håll. Konkret och övergripande på samma gång. Man samtalar i tur och ordning om beståndsdelarna i den Gröna Påsen. Frågorna som ska besvaras är både HUR man jobbar med de olika begreppen i respektive verksamhet men också VARFÖR begreppen är viktiga för Herenco.

Samhällsansvar viktigaste hörnstenen
Grupperna diskuterar i tur och ordning de fyra begrepp som utgör grunden i Herenco, hörnstenarna i den Gröna Påsen. På stenarna står skrivet med vit penna: Kundfokus, Medarbetare, Lönsamhet och Samhälle. Diskussionerna tar fart och höjd. Det finns mycket att säga och ämnena hakar i varandra. Det blir dock tydligt att en av stenarna sticker ut som mer grundläggande än de andra.

Samhället är den viktigaste hörnstenen. Den här koncernens vision handlar om att ta ansvar. Vi ska fortsätta bidra till samhället, och samtidigt bli bättre på att sprida att vi gör det här och att vi tycker att det viktigt. På så sätt hittar vi också de medarbetare som vill jobba hos oss för att de gillar vårt sätt att tänka, säger Carl-Mikael Lindholm, Herenco.
När vi förtydligar, både inåt och utåt att vi drivs av ett patos, blir vi också något som man kan känna stolthet inför att vara en del av, på alla nivåer, lägger Lovisa Hamrin till.
Det är viktigt att vi bidrar, inte bara mot kunden utan i ett större sammanhang. Inte sällan är vi den största arbetsgivaren på orten där vi finns, då är det naturligt att visa lokalt engagemang exempelvis genom att sponsra idrottsföreningar eller kultur, säger Thomas Nilsson, Vättern Industrier.

Medarbetare
Hjärtat i alla företag är medarbetarna, det är grupperna överens om. Diskussionerna handlar om hur man skapar ett klimat där alla känner sig både viktiga för, och stolta över verksamheten. Vikten av att medarbetarna känner delaktighet i företagens framgångar.

Vi har unika produkter, absolut, men någon annan gör oftast ungefär samma sak som vi; det som verkligen är unikt är medarbetarna. Om vi kan få människor att känna det på våra företag så kommer de andra delarna att falla på plats också, säger Gunnar Lindberg, Herenco.

Kundfokus
På en sten står det Kundfokus. Alla kan relatera, det handlar om olika kunder och olika behov som ska fyllas men det är lätt att enas om att det ärliga engagemanget för kunden kan få ett företag att sticka ut och göra att kunden värdesätter samarbetet. Kundbeteenden har ändrats, det är man enig om, oavsett affärsområde. Man har blivit mindre trogen, mer rörlig. Det höjer kraven på leveransen.

På Jönköpings-Posten kan det handla om att finnas där läsarna finns. Att ständigt erbjuda de alternativ som kunden önskar, och vara på tårna när beteenden ändras och önskemål skiftar. Idag gäller det att vara superflexibel, sömlös och möta kunderna på den plattform där de vill vara, säger Herman Nikolic, Hallpressen.
Vi behöver känna vår kund, och i de fall det är aktuellt även vår kunds kund. På det sättet skapar vi mervärde, både för oss och för kunden, menar Annike Thorén, Hamhus.
Vi ska drivas av att göra vår kund bättre, sammanfattar Marcus Wahren, PacsOn. När vårt fokus inte i första hand är vår egen framgång, utan att hjälpa kunden att bli bra är vi på rätt väg.

Lönsamhet
I diskussionerna blir det tydligt hur mycket de olika ämnena hänger ihop, som en kedja. Om Herencos samhällsansvar kan bidra till stolta och engagerade medarbetare kommer det ge goda kundkontakter och även leda till ökad lönsamhet.

Lönsamheten är en hygienfaktor naturligtvis, den är basen som bestämmer vår utveckling och vår framtid, säger Lovisa. Genom bra, genomtänkta affärer skapar vi handlingsfrihet och trygghet.

Ett stolt och levande arv
Hos Herenco finns en gedigen historia att berätta och ett arv av att värdera samhällsinsatsen högt. Man har alltid valt att bidra, inte för att kunna skryta med det utan för att kunna leva med sig själva och rakryggat stå för det man gör och bidra till ett bättre samhälle.

Man har dock inte alltid kommunicerat sitt samhällsengagemang utåt, eller ens inåt. Oftare har man verkat i det tysta, möjligen är även det en del av arvet. Nackdelen är att man inte ens i de egna leden kunnat känna stolthet över att vara del av ett företag som tar sitt ansvar. I diskussionerna kommer man gång på gång fram till att detta är viktigare än någonsin att berätta. Som en utgångspunkt för partnerskapet och en viktig del av att bygga trovärdighet, både inåt och utåt.

Arvet får aldrig göra att vi blir passiva förvaltare utan del av en ständig förändring. Varje tid har haft sina ledare, med sina hjärtefrågor och sina problem, säger Lovisa. Vår tid kräver sina lösningar. Vi behöver vara lyhörda problemlösare i en tid där kunden inte är lojal om den inte blir sedd. Problemen kan skilja sig åt beroende på vilken verksamhet vi befinner oss i men speglar hela tiden samhället. Vi måste spegla det samhälle vi vill leva i och behöver bli bättre på att visa hur vi bidrar till att skapa det samhället, avslutar Lovisa Hamrin.

Vill du veta mer om Herenco, vårt samhällsengagemang och vår syn på partnerskap? Kontakta oss på lovisa.hamrin@herenco.com.