Oskar Drott

Du arbetar sedan en tid tillbaka som ekonomichef på FloorCo AB som är en del av Herenco-koncernen, berätta lite mer om din roll.
Jag jobbar som ekonomichef på FloorCo AB som är ett nytt affärsområde inom Herenco Invest med fokus på kakel och golvläggning. I min roll är jag ekonomichef samt tillförordnad affärsområdesansvarig för FloorCo, vilket betyder att jag har en samordnande roll mellan golvbolagen och är samtidigt länken till Herenco. I min roll agerar jag rådgivare åt respektive bolag i olika frågor och har därför en nära dialog med bolagsledningarna. Parallellt med det är jag ansvarig för ekonomin på alla enheter och säkerhetsställer korrekt finansiell hantering i våra bolag.

Vad är du mest stolt över så här långt i karriären?
Trots min relativt unga ålder så har jag alltid fått vara i roller med mycket ansvar och möjlighet att kunna påverka. Jag har till exempel ofta varit yngst i ledningsgrupperna. Det speglar även min tid här inom Herenco-koncernen. Jag upplever att Herenco tror på mig i min roll och stöttar mig fullt ut för den kompetens jag har.

Vilka spännande möjligheter ser du framåt utifrån den roll du har idag?
Det finns många spännande möjligheter, vilket var anledningen till att jag ville vara med på den här resan. Vi startade upp ett nytt affärsområde och att få vara en del av den tillväxtresan är väldigt spännande! Det är riktigt spännande att både vara med på resan i våra befintliga bolag, men också att utöka affärsområdet med nya bolag.

Inom golv- och byggbranschen sker idag ett ökat fokus på hållbarhet, med nya regelverk och nya krav på bolagen i branschen. Att kunna vara med och forma bolagen för att ligga i framkant med hållbarhetsarbetet är en spännande möjlighet och ett väldigt viktigt uppdrag.

Oskars tre tips för personer inom samma yrkesroll:

1. Lyssna mer än att prata för att kunna ta in information och förstå verksamheten.
2. Agera och kommunicera på ett tydligt sätt.
3. Inse värdet i att göra varandra bättre.