Långsiktigt, aktivt ägande. För stabilitet och utveckling.

Herenco är ett Jönköpingsbaserat familjedrivet ägarbolag i fjärde generationen, grundat 1865.

Genom att förvärva och utveckla välmående företag, i branscher där vi kan bidra med stabilitet och sammanhang, bygger vi en stark och diversifierad industrigrupp som står stadigt på flera olika ben. Vi investerar i välmående företag, inte för att ta rollen som förvaltare, utan för att vara en aktiv ägare som hjälper bolag att växa lönsamt. Det är vårt sätt att vara med och skapa framtid. Våra förvärvade bolag kompletterar varandra och är ledande inom olika nischer där vi ser utvecklingsmöjligheter, för bolagen, dess individer och samhällena där de verkar.

Bolagen inom Herenco är indelade i fyra affärsområden. Inom respektive område finns gemensamma intressen som gör att bolagen stärker varandra och det totala erbjudandet. Herenco har även en portfölj av delägda noterade bolag, bland annat Nolato, Balco, Lyko, Profoto och Fractal.

Herenco omsätter omkring 3 500 MSEK och har cirka 1 100 medarbetare.

Vår värdegrund

Värderingarna bär vi alltid med oss. I en grön påse.

Läs mer om våra värderingar

Ständigt skapa framtid - vad betyder det?

Herencos vision, Ständigt skapa framtid, går att dela in i tre delar. För det första handlar det om att alltid vara medvetna om nästa steg, känna till hur framtiden kan komma att se ut, samt att ha en långsiktig inställning till beslut. För det andra ska vi alltid utveckla våra medarbetare med interna utbildningar. Sist men inte minst ska vi bidra till att utveckla samhället, dels genom The Hamrin Foundation och investering i forskning, dels genom att göra samhällsnytta genom bolagen.

Möt Lovisa Hamrin

Herencos ägare om att se nya möjligheter i tomrummen, att ständigt skapa framtid och göra skillnad för samhället.

I förändring skapas nya möjligheter

Ägare och styrelse

Ledning

Vi är här för dig

Vill du veta mer?

Kontakt