Vi vill tacka alla våra fantastiska medarbetare, kunder och vänner i stort för ett riktigt bra 2020 genom att…

… skänka 1205 julpaket – lika många som vi är inom koncernen – till fattiga familjer i Östeuropa. Paketen är fullpackade med 16 kg baslivsmedel och hygienartiklar. Ett stort tillskott för familjer samtidigt som det också ger en strimma av hopp och ljus.

När man tar ett steg tillbaka, så är 2020 ett år att minnas och reflektera på vad som egentligen betyder något. Få hade kunnat förutspå vidden av Covid-19 när vi gick in i året. De kloka säger att människan har en tendens att överskatta förändring i det korta och underskatta kraften i de långa förändringsvågorna. Nu kom allt på ett bräde. Branscher som mer eller mindre upphört att existera, ofrivillig ensamhet och djupa förluster av både nära och trygghet.

Vi inom Herenco har förskonats från mycket av detta. Våra kunder har fortsatt att efterfråga våra tjänster och produkter. Våra bolag har kunnat fortsätta fokusera på att ge hög kundservice, förbättra och förenkla vardagsprocesserna och ovanpå det fortsätta och öka fokus på våra framtidsriktade aktiviteter och insatsområden.

Vi har också haft förmånen att få välkomna många nya medarbetare till våra redan starka och engagerade team. Att dra till sig nya krafter är ett gott kvitto på att vi som grupp uppfattas som en spännande miljö att både trivas och utvecklas i.

Vi kan konstatera att allt engagemang och arbete som vi gemensamt uppbringat under 2020 visar sig i vårt resultat. Lönsamhet är det bästa kvittot på att vi behövs och att vi gör det bra. Det ger oss också trygghet att våga satsa ännu mer på utveckling och förnyelse under 2021, vilket vi ser fram emot att få berätta mer om 2021.

Med det sagt, så känns det fullständigt självklart att istället skänka en tacksamhetens tanke till de som verkligen behöver stöd. Och det var därför vi frågade Sam-Hjälp om vi kunde hjälpa till och göra något för dem som skulle kunna bidra till deras verksamhet i sviterna av Covid-19 med julpaket som lösning. Och kanske är det just svaret på frågan vad som egentligen betyder något – att finnas där för varandra.

Våra varmaste julhälsningar till Er alla – från oss på Herenco

 

Mer om Sam-Hjälp
Sam-Hjälp, Jönköping är en hjälporganisation som startade för 30 år sedan. Det var barnhemsbarnens situation i Rumänien som blev starten och drivkraften till att lastbilar började sändas med humanitär hjälp. Genom årens lopp har verksamheten utvecklats till att idag omfatta humanitär materiell hjälp. Ett normalt år skickas 35 långtradare fullastade med hjälpsändning. Dessutom ges det ekonomiskt bistånd till skolprojekt, barnhem och socialt arbete i 8 olika länder i Östeuropa. Sam-Hjälp har genom åren gjort sig känt som den lilla, effektiva organisationen som satsar stort där hjälpen behövs. Med energiskt engagemang arbetar ett stort antal volontärer och ett litet antal anställda för att göra skillnad för de behövande. Detta får till följd att av de insamlade medel till Sam-Hjälps 90-konto går 97% till projekten! En näst intill oslagbar stor andel.