Indoor Climate

Vättern Industrier överlåter verksamheten NT Mediaprint i Nässjö till Xerox & annan aktör

NT Mediaprint har sedan 1994 bedrivit verksamhet i sin anläggning i Nässjö. För 2017 omsatte bolaget 98 miljoner kronor med 32 anställda. Nu har bolaget överfört sina tillgångar till Xerox och kund kontrakt till annan aktör i branschen.

”I en bransch som går igenom en betydande förändring har vi lyckats att växa affären med, för branschen, god lönsamhet. Nästa steg i utvecklingen är att branschen måste konsolideras. Vi är glada att ha hittat en långsiktig lösning i Xerox som idag är världsledande inom området. De har både ambitionen och kunskapen att möta den framtida marknaden och att utveckla verksamheten i Nässjö. Mediaprint är idag välinvesterat och har byggt starka kundrelationer vilket ger bolaget goda förutsättningar inför framtiden” – säger Lovisa Hamrin, ägare Herencokoncernen.

För Herenco är detta ett steg i att renodla Vättern Industrier mot en handels och teknikkoncern. Samtidigt ger försäljningen ytterligare stärkt finansiell grund för Herencokoncernen att utveckla sina redan befintliga affärsområden samt att aktivt finna nya verksamheter med tillväxtpotential genom Herenco Invest.

Herenco är ett familjeföretag i fjärde generationen. Vi drivs av omsorg om samhällena vi verkar i och har ett synligt, personligt och engagerat ägarskap som skapar handlingskraft i vardagen för våra bolag. Tillsammans med våra 1,600 medarbetare skapar och säljer vi idag kundupplevelser för ca 3,5 mdr årligen, genom en av marknadens bredaste och mest spännande företagsportföljer.
Verksamheten består av sex grenar: Emballator, PacsOn, Hall Media, Hamhus, Vättern Industrier och Herenco Invest.

Vättern Industrier är sedan 2019 Herenco Invest.