Indoor Climate

Vättern Industrier förvärvar Acticon AB

Acticon startade 1992. Med innovativa produkter, varav flera egna patent, och professionell teknisk support har företaget byggt en stark position på den svenska byggmarknaden.

Acticon startade 1992. Med innovativa produkter, varav flera egna patent, och professionell teknisk support har företaget byggt en stark position på den svenska byggmarknaden.

Acticon är också marknadsledande inom storkökskåpor för restauranger, skolor, sjukhus och livsmedelsindustri med patenterade lösningar för effektiv filtrering av fett. Acticon omsätter ca 70 mkr.

Företagets grundare, Jerry och Lena Borander, kvarstår operativt i företaget fram tills ny ledning installerats. Därefter tar de en mer support-inriktad roll, med fokus på produkt- och affärsutveckling.

– Vi är glada över att få välkomna Acticon till Vättern Industrier. Affären ska ses som ett led i Vättern Industriers strategiförflyttning mot att långsiktigt äga och utveckla nischade teknik- och kunskapsintensiva bolag med egna varumärken, säger Thomas Nilsson VD Vättern Industrier.

– Med Vättern Industrier får vi en stabil ägare med långsiktigt fokus. Det garanterar en fortsatt tillväxt med innovativa produktlösningar i en kreativ och affärsdriven miljö. Det är i en sådan miljö våra duktiga medarbetare trivs allra bäst, säger Jerry Borander VD Acticon AB.

Vättern Industrier är sedan 2019 Herenco Invest.