Världens minsta huvudkontor

Herencos huvudkontor är litet med endast två personer. Vårt decentraliserade beslutsfattande i koncernen gör att vi ändå kan frigöra tid till förvärv.

Carl-Johan Simonsson har arbetat på Herenco och Herenco Holding sedan 2008, först som CFO, sedan vVD och nu VD. Dessförinnan arbetade han som CFO på Munksjö AB under många år. Det viktigaste för koncernledningen är att skapa lönsam tillväxt i alla delar samt att hitta nya områden att vara verksam inom, ett nytt ben att stå på tycker Carl-Johan. Carl-Johan är utbildad civilekonom vid Växjö universitet.

Genomförda förvärv 
Vi har under åren genomfört många tilläggsförvärv inom Emballator. De senaste är finska Metalpak, finska Huber, norska Skanem och svenska Bra Plast. Förvärvet av Tectubes tillförde geografisk expansion och en breddning av produktsegmentet. Vi identifierade ett stabilt område med lönsamhet och såg en möjlighet att etablera oss som ledande i Skandinavien inom detta produktsegment. Vi hade sedan modet att förvärva två separata bolag, svenska Tectubes och finska Printal och slog ihop dem.

Hur vi jobbar 
Vid förvärv utnyttjar vi den kunskap och kompetens som finns i våra affärsområden. När vi till exempel genomförde Tectubes-förvärvet deltog personer från samtliga affärsområden. Vi ser gärna att entreprenören fortsätter att jobba tillsammans med oss för att expandera och utveckla bolaget. Så var fallet med förvärvet av Acticon och grundaren Jerry Borander. Samtidigt värnar vi om vår balansräkning, som säkerställer att vi har kapaciteten att kunna expandera våra bolag.

Avyttringar
Omvärlden förändras och teknikutvecklingen går framåt. Ibland måste vi också överväga att avyttra om bolaget kan utvecklas bättre med en annan ägare. Avyttringen av Hall Media visar att vi är inte bundna vid vårt arv. När vi väl gjort vår analys är vi ett handlingskraftigt och snabbfotat familjeföretag. Vi lyckades med att avyttra bolaget på ett snabbt och enkelt sätt till en ägare som vill förvalta arvet vidare.

Hur vi prioriterar 
Vi är måna om att genomföra processer på ett sätt som minimerar störningar på den operativa driften och arbetar gärna själva med detta. I fallet med NT Mediaprint skedde avyttringen genom att olika teknologier/produkter placerades hos olika köpare. Vår ägarandel i Borgstena avyttrades till sydkoreanska Dual i en internationell transaktion. Vi hade tillsammans med de andra delägarna tagit Borgstena till en nivå där det var dags för någon annan att ta över. Av samma skäl har vi även avyttrat ett flertal fastigheter. Återigen är det viktigt att hitta rätt ägare.

Hur vi skaffar oss kunskap
Vi skapar oss en bild genom att ta in såväl finansiella data och statistik som rapporter, intervjuer och studier (”Narrative & Numbers”). Det kan till exempel handla om att vi vill utvärdera ett bolag, en strategi eller ett nytt segment. Vi använder tillförlitliga källor och framåtblickande information ihop med egen analys. När vi märker att vi får liknande svar från flera olika perspektiv och det hänger ihop så känner vi mer trygghet i våra slutsatser.