Våra varmaste julhälsningar till Er alla

När vi summerar 2021 är det två saker som sticker ut: våra medarbetares tålmodighet och engagemang. Med blicken mot 2022 skänker vi en tacksamhetens tanke till de som verkligen behöver stöd.

2021 blev ännu ett speciellt år. Med en marknad där förutsättningar i form av bland annat tillgång till material ständigt har förändrats har tålmodighet blivit extra viktigt. Våra medarbetare har under året visat stort prov på att stå starkt när det blåser och hela tiden ha kunden i fokus.

Under 2021 har vi även satsat mer på utveckling och förnyelse. Genom olika projekt och initiativ har vi skapat förutsättningar för framtidens affärer. Tack till alla medarbetare för ert engagemang och arbete med framtiden som drivkraft.

Vi har även i år valt att skänka en tacksamhetens tanke till de som verkligen behöver stöd. Under hösten fick vi möjlighet att packa matpaket till Östeuropa tillsammans med Sam-Hjälp och vår julklapp i år är att vi skänker 1205 mat- och hygienpaket.

Samhället – både det lokala och ett steg utanför det – fortsätter att vara en otroligt viktig del i vårt DNA och det kommer det fortsatt vara 2022. Därför ser vi extra mycket fram emot att tillsammans med medarbetare, kunder och vänner fortsätta att skapa värde för varandra.

Våra varmaste julhälsningar till Er alla – från oss på Herenco

 

Mer om Sam-Hjälp

Sam-Hjälp, Jönköping är en hjälporganisation som startade för 30 år sedan. Det var barnhemsbarnens situation i Rumänien som blev starten och drivkraften till att lastbilar började sändas med humanitär hjälp. Genom årens lopp har verksamheten utvecklats till att idag omfatta humanitär materiell hjälp. Ett normalt år skickas 35 långtradare fullastade med hjälpsändning. Dessutom ges det ekonomiskt bistånd till skolprojekt, barnhem och socialt arbete i 8 olika länder i Östeuropa. Sam-Hjälp har genom åren gjort sig känt som den lilla, effektiva organisationen som satsar stort där hjälpen behövs. Med energiskt engagemang arbetar ett stort antal volontärer och ett litet antal anställda för att göra skillnad för de behövande. Detta får till följd att av de insamlade medel till Sam-Hjälps 90-konto går 97% till projekten! En näst intill oslagbar stor andel.