Våra varmaste julhälsningar till Er alla

Genom Sam-Hjälp i Jönköping har Herenco stöttat människor i östra Europa i flera år. Inför julen har vi ännu en gång valt att stötta Sam-Hjälps arbete och skänker 1 miljon kronor till deras arbete i Ukraina.

Den här julen vill vi på Herenco ge support till Ukraina. Vi vet att Sam-Hjälp, tack vare sin långa erfarenhet, kan sin sak. Vi skänker 1 miljon kronor till Sam-Hjälp och ger även våra medarbetare möjlighet att bidra till Sam-Hjälps arbete, den insamlade summan kommer vi att matcha med lika mycket.

Alla pengar som Sam-Hjälp samlar in inför julen kommer att användas antingen direkt eller under 2023. Framöver ser Sam-Hjälp ett kommande behov av uppbyggnad för internflyktingar inom Ukraina. Ved, kaminer, uppbyggnad av hus i kombination med mat, hygienprodukter, leksaker till barn, sängkläder, kläder, filtar och så vidare kommer att behövas i det arbetet.

Vi sänder en tanke till de som verkligen behöver stöd. Samhället – både det lokala och ett steg utanför det – fortsätter att vara en otroligt viktig del i vårt DNA.

Våra varmaste julhälsningar till Er alla – från oss på Herenco

 

Mer om Sam-Hjälp

Sam-Hjälp Jönköping är en hjälporganisation som startade för 30 år sedan. Det var barnhemsbarnens situation i Rumänien som blev starten och drivkraften till att lastbilar började sändas med humanitär hjälp.

Genom årens lopp har verksamheten utvecklats till att idag omfatta humanitär materiell hjälp. Ett normalt år skickas 35 långtradare fullastade med hjälpsändning. Dessutom ges det ekonomiskt bistånd till skolprojekt, barnhem och socialt arbete i 8 olika länder i Östeuropa.

Sam-Hjälp har genom åren gjort sig känt som den lilla, effektiva organisationen som satsar stort där hjälpen behövs. Med energiskt engagemang arbetar ett stort antal volontärer och ett litet antal anställda för att göra skillnad för de behövande. Detta får till följd att av de insamlade medel till Sam-Hjälps 90-konto går 97% till projekten! En näst intill oslagbar stor andel.

Sam-Hjälp har en liten, och effektiv, organisation som satsar stort där hjälpen behövs som mest. Till höger Lovisa Hamrin, Herenco, och Jörgen Ruther, Sam-Hjälp.