Trender inom innovation på The Harbor

Deltagarna som närvarande på Fredagar på The Harbor den 6 september fick lära sig om trender inom innovation och varför det är de sociala aspekterna snarare än de tekniska som styr sann innovation.

Den 6 september hölls Fredagar på The Harbor för första gången. Föreläsningar och workshops följdes av diskussioner och intressanta samtal, allt för att driva deltagarna närmre den innovation just de behöver.

– Innovation handlar om människorna, inte teknik. Det är de som ligger bakom banbrytande idéer och nytänkande som faktiskt står för förändringen, säger Patrik Olderius, vd på The Harbor.

Jobba med ”Ja, och”
Jens Nordberg är datavetaren som skodde om till psykolog. Han berättade för en törstig publik om trender och kreativitet.

– När man pratar om innovation och framtiden är det lätt att fokusera för mycket på tekniska trender men faktum är att det är de sociala trenderna som är verkligt intressanta, berättar Jens.

Hans föreläsning bjöd på många konkreta tips, exempelvis hur man som chef uppmuntrar kreativitet på arbetsplatsen.

– Det är viktigt att jobba med ”Ja, och”. Det är lätt att bara räkna på skälen att inte göra det som den anställde föreslår. Genom att svara med ”Ja, och” kan du både uppmuntra idén och samtidigt vidareutveckla den med din egen kompetens. Med den typen av beteende märker man att saker händer. Den anställde känner sig sedd och i längden kommer det ge resultat. Det märker vi av efter våra kreativa workshops.

Han förklarar också att forskning har visat att det tar ungefär 15 minuter att komma tillbaka till normalt medvetande efter att ha varit i djup tankeverksamhet.

– Det är viktigt att beakta som arbetsgivare i dagens samhälle eftersom vi ständigt får sålla bland sensorisk stimuli. Kreativa människor har det oftast ännu svårare att sålla bort information. Därför är det viktigt att de kan få en lugn arbetsplats med möjlighet att inte bli störd. Fler stimulifria områden behövs för att stimulera kreativitet.

Patrik Olderius, vd på The Harbor. Foto: Simon Nestor, Hall Media Creative.

Hela Jens föredrag kan du se här:

”Allt börjar med varför”
Aric Dromi är en annan populär föreläsare, futurist och enligt egen utsago även en ”professionell troublemaker”. Han öppnade många ögon under sin föreläsning.

Han menar att framtiden redan är här med flygande bilar, hjärnimplantat och annan smart teknik.

– Vår moral fungerar i den fysiska världen men hur är det i den digitala? Frågade sig Aric och berättade om hur Youtubes AI-algoritm anmälde en film på robotslagsmål.

– Förstår vi verkligen vad AI kan göra och hur moral kan byggas in i olika smarta system?

Han berättade också om hur information går att använda för att bygga sin kundkrets.

– Ett köpcentrum som öppnade upp undersökte närområdet där det skulle byggas. Undersökningen visade att majoriteten av de boende i området hade husdjur så de beslöt att låta köpcentret bli djurvänligt. Det blev en succé.

Många aha-upplevelser senare avslutade han med vikten av att förstå varför vi ska arbeta med innovation inom ett särskilt område.

– Vad och varför. Allt börjar med varför, när du förstår det kan du ta reda på vad du ska göra. Lärande är en smärtsam process men vi måste släppa våra egon och börja lära oss. Det är när vi lär oss som vi kan utvecklas.

Hela Arics föredrag kan du se här:

Grogrund för innovation
– Det här var första av många fredagar där innovationstörstiga bolag möts för att lösa sina utmaningar, säger Patrik.

Istället för att företag ska isolera sig med sina problem kan de mötas och dela insikter.

– Annars sitter vi på våra egna håll med våra utmaningar och funderar på samma saker. Vad företagen som möts här har gemensamt är att vi vet att vi måste bli bättre på att förstå framtiden och kunna forma vårt eget öde, avslutar han.