Flooring

Tobias Sandell tar över ledarskapet i LGG

Kalmarbaserade LGG Inneklimat har mer än 30 års erfarenhet av att leverera kundanpassade klimatlösningar. LGG:s specialområden är vattenburen kyla och värme, samt högeffektiva spiskåpor. LGG förvärvades 2022 av Herenco och ingår numera i det nybildade affärsområdet Indoor Climate. Nu gör man en strategisk omfördelning av rollerna i företagsledningen.

I månadsskiftet februari-mars 2024 lämnade Fredrik Sturesson, som varit VD för LGG sedan 2016, över stafettpinnen till Tobias Sandell. Tobias, som är född 1978 och bor med sin familj i Kalmar, började på LGG 2017. Året därpå, 2018, blev han delägare, vilket han var fram till försäljningen av bolaget till Herenco. Tobias har under sin tid i LGG varit marknads- och försäljningschef och därmed varit direkt involverad i försäljning till flera av företagets kunder. Han kommer även fortsättningsvis ha det övergripande ansvaret för försäljning, samtidigt som han tar över rollen som VD för bolaget.

Fredrik Sturesson kommer fortsätta jobba på LGG som medlem i ledningsgruppen och med särskilt ansvar för produktion och inköp.

”Det känns mycket bra att växla VD i LGG på det här sättet”, säger Herencos VD Anders Davidsson. ”Tobias kan bolaget mycket väl och han är en kundorienterad ledare med en positiv och tydlig vision för den spännande tillväxtresa LGG står inför. Samtidigt vill jag tacka Fredrik Sturesson för ett mycket fint arbete som VD. Det faktum att Fredrik nu kan lägga mer tid och kraft på inköp och produktion kommer att göra LGG ännu starkare i framtiden.”