The Harbor – unik träffpunkt

Glöm de vanliga fredagsförmiddagarna på kontoret. Första fredagen varje månad håller The Harbor nyttiga och exklusiva events för att Jönköpingsbolag tillsammans ska kunna närma sig innovation – på ett modernt vis.

”Fredagar på The Harbor” kallas samlingspunkten för innovationstörstande bolag dit man kan ta med sig gäster för att tillsammans inspireras, få insikter, mötas, prova och diskutera idéer kring allt som rör innovation.

– Annars sitter vi var för sig på våra egna håll och funderar på samma saker. Istället kan vi mötas och dela med oss av våra egna lösningar, berättar Patrik Olderius som är vd på The Harbor, Herencos innovationssatsning.

Vilka är det då som är med i The Harbor? Jo, företag som idag har en verksamhet och affär men som förstår att de behöver bli bättre på att möta framtiden och skapa sitt eget öde.

Han berättar att de olika medlemmarna i gruppen är i olika faser av sitt innovationsarbete och hur alla inblandade kan nyttja varandras erfarenheter och tankegångar.

– Allt handlar om Give and Gain. Fredagar på The Harbor är en mötesplats utan sälj där vi delar erfarenheter. Sedan kanske man kan hitta affärer men det sker utanför.

Han betonar vikten av att arbeta kontinuerligt med möten och innovationsarbete.

– Det ska inte bli innovationsteater utan alla ska gå härifrån med fler insikter än vad de hade när de kom hit. Våra fredagar ska vara en upplevelse som både lär och underhåller.

”Inspirerande att träffa kollegor från andra branscher”
En som var nöjd med sitt första besök var Mats Palmerus, vice vd på Jönköpings Energi.

– Det är otroligt inspirerande att träffa kollegor från andra branscher där vi kan prata om hur vi ska förhålla oss till den ständigt föränderliga värld vi lever i och sedan omsätta det till verklighet i våra organisationer, berättar han.

Han berättar om vikten av att alla bolag som är verksamma i Jönköping ska vara goda krafter för staden och se till att den fortsätter att växa och frodas.

– Det är en idé som är lätt att känna för. Vi har alla ett stort behov av att kunna möta förändringar.

En av delarna han upplevde som mest spännande var de sociala och psykologiska aspekterna som psykologen och datavetaren Jens Nordberg föreläste om.

– Han förklarade hur sociala trender kan flyta ihop med tekniska trender och det gjorde att vi alla började fundera på konsekvenserna och hur vi ska möta dem.

Datum att hålla utkik efter i höst: 

4 oktober – Hur bygger vi upp team och organisation utifrån innovation?

1 november – Lär dig Hållbart cirkulärt tänkande. Varför inte ta med er de som arbetar med hållbarhet hos dig?

6 december – Fokus på digitalisering.

Programmet innehåller både en teoretisk och praktisk del kring temat. Ambitionen med dessa fredagar är att inspireras, få insikter, diskutera, samtala men även sitta och arbeta och ha möten på The Harbor.