Människor

Sun Shading – affärsområde med framtidsutsikter

Herencos bolag är sedan en tid tillbaka indelade i fyra affärsområden, vart och ett med uppdraget att växa organiskt och genom relevanta förvärv. Joakim Nimarker är ny affärsområdeschef för området Sun Shading. Han är också VD för Nimex och SunOff som utgör basen i affärsområdet. Joakim ser stor potential i resan framåt.

Relevant bakgrund

Joakim Nimarker har sin bakgrund i tillverkningsindustrin och har arbetat på såväl stora internationella företag som mindre bolag, med tyngden inom sälj och marknad. Solskyddsbranschen är ny för honom, men flera av de frågor som Joakim nu står inför är han bekant med sedan tidigare.

– Det är exempelvis spännande att ta sig an frågor kring energieffektivisering ur ett nytt perspektiv. Även förståelsen för hur ett bra inomhusklimat påverkar människors välmående är något jag har jag med mig sedan tidigare. Det är i allra högsta grad relevant här.

Uppdrag lönsam tillväxt

Herencos syfte med den nya bolagsstrukturen är i grunden att växa – stabilt och kvalitativt. Uppdraget som affärsområdeschef handlar för Joakim om att utveckla området Sun Shading och ta marknadsandelar, i Sverige och på längre sikt även på närliggande marknader.

Idag finns ingen tydlig marknadsledare inom solskydd i Sverige. Marknadsandelarna är fördelade på många små aktörer, vilket gör möjligheterna att sätta sin prägel på branschen goda.

– Vi kommer titta på olika slags förvärv, dels sådana som passar in i SunOff, men även andra typer av aktörer kommer vara intressanta för att utveckla affärsområdet, förklarar Joakim. Genom att ha både producerande bolag och försäljningsenheter kommer vi kunna axla en viktig roll i utvecklingen av vår bransch.

Joakim ser också att det finns intressanta synergier att hitta med Herencos andra affärsområden. Ett konkret exempel är SunOffs enhet i Jönköping som nyligen flyttat till samma lokaler som Miljöhallen, ett av bolagen i affärsområdet Flooring. Fördelarna är enligt Joakim flera – man vänder sig exempelvis i hög grad till samma kunder, och det finns även gemensamma intresseområden.

Vi vill vara med och leda utvecklingen. Vi ser fram emot att växa på ett sätt som gör att vi kan bidra till en mer hållbar och hälsosam framtid.

Samlad kompetens

Att utveckla affärsområdet Sun Shading kommer också handla om att bredda och ta tillvara på framtidspotentialen i branschen. Joakim betonar att erbjudandet inte bara fokuserar på att skärma av solen, utan också att ta tillvara på den på innovativa sätt. Där finns utvecklingsmöjligheter i produkter och tjänster, både på privat- och projektmarknad.

Att i högre grad nå projektmarknaden ser Joakim som en nyckel för framtiden.

– Där har vi kunskap som gör att vi kan vara en viktig partner. Vi kan hjälpa till med att tillgodose behov och möta krav som ställs. Det är viktiga frågor vid både nybyggnation och renoveringar, och lagar och regler ändras hela tiden.

Solskydd – en framtidsbransch

Solskyddsprodukter har en enorm potential att utvecklas framöver och mycket spännande är på gång. Dessutom tror Joakim att intresset för solskyddens roll för såväl hållbart byggande som folkhälsan kommer att öka framöver. Han lyfter även Svenska Solskyddsförbundet, som gör ett viktigt jobb i att driva och utbilda i frågan.

Idag går 40 procent av Sveriges energianvändning till att värma upp och kyla ner fastigheter.

– Rätt inomhustemperatur och tillgång till dagsljus är viktiga aspekter för välmående och produktivitet i hem och på arbetsplatser. Därför bygger vi fastigheter med stora ljusinsläpp och lägger mer energi än någonsin på att aktivt kyla ner lokaler, vilket kräver stora mängder energi. Här kan solskydd bidra till viktig energieffektivisering, både på vintern och på sommaren, betonar Joakim.

Joakim Nimarker ser ljust på framtiden för affärsområdet Sun Shading, och välkomnar en högre medvetenhet och skärpta kravställningar.

– Vi vill vara med och leda utvecklingen. Vi ser fram emot att växa på ett sätt som gör att vi kan bidra till en mer hållbar och hälsosam framtid.