Indoor Climate

Studio Hagab ökar digital synlighet

För att öka digitaliseringen och möta efterfrågan på rörligt material har Studio Hagab skapats. En studio där Hagab bland annat kan ta fram installations- och monteringsfilmer.

en byggnad utanför kontors- och produktionslokalen och i ett utrymme som tidigare inte nyttjats har nytt golv lagts, väggar har målats, en röd Hagab-logotyp placerats som bakgrund och en miljö byggts upp. Förhoppningen är att lokalen, eller Studio Hagab som den heter, ska användas för att skapa rörligt material, ha Teams-möten eller annat som kan dyka upp längs vägen.

– Den här platsen har ett brett användningsområde och vi kan egentligen göra vad vi vill här. Det började med att vi fick en förfrågan om att göra en installationsvideo till vår produkt Dectus Control och då insåg vi att det är lika bra att vi har en studio internt som vi kan använda, säger Sophie Adolfsson, marknadsansvarig på Hagab.

Positiva reaktioner

Filmen om Dectus Control är den första som har producerats i studion och har fått positiva reaktioner, både externt och internt. Planen är att fortsätta att ta fram installations- och monteringsfilmer som kan användas i sociala medier och på andra plattformar.

– Vi på Hagab är på en resa. Vi vill digitalisera mer och vet vikten av att synas digitalt. Det här blir ett steg för oss att nå ut till kunder på ett annat sätt än tidigare. Vi kommer självklart fortsätta att träffa kunder i kundmöten, men det här blir ett ytterligare sätt för oss att möta kunden i ett annat format.

”En viktig nyckel”

Hagab vill dela kunskap på ett enkelt sätt och se till att fler personer hos kunden får informationen.

– Ofta träffar våra säljare personer i roller som till exempel projektledare i möten, där montörer sällan är delaktiga i. Så filmerna kommer att bli en viktig nyckel för oss att nå ut till de vi möter, men även de vi inte möter men som fortfarande kommer i kontakt med våra produkter.