Börsportfölj

Stärkt marknadsposition när Herencos delägda innehav Balco förvärvar

Herencos delägda innehav Balco Group AB förvärvar RK Teknik AB och dess dotterbolag. Förvärvet är i linje med Balcos tillväxtstrategi och stärker både produktsortiment och marknadsposition.

RK Teknik AB erbjuder balkonger för till-, om- och nybyggnationer, lego- och montageverksamhet samt därtill relaterade tjänster och arbeten för den svenska marknaden. Företagets produkter kommer att lanseras på alla marknader där Balco-koncernen är verksam. Förvärvet innebär också att Citybalkonger, som tidigare enbart sålts i Danmark, kommer att introduceras på den svenska marknaden.

— Förvärvet av RK Teknik är i linje med Balcos tillväxtstrategi och stärker både vårt produktsortiment och vår marknadsposition i Sverige och övriga Norden. Vi bedömer att RK Teknik ska kunna växa organiskt med 100 procent inom en treårsperiod, säger Kenneth Lundahl, vd och koncernchef för Balco Group, i ett pressmeddelande.

RK Teknik kommer att drivas av nuvarande ledning som ett helt fristående bolag inom Balco-koncernen. RK Teknik omsatte cirka 115 MSEK under 2020 med ett rörelseresultat på cirka 10 MSEK. Tillträde sker i slutet av april 2021. Den avtalade Köpeskillingen uppgår till 62 MSEK.

Herenco är delägare i Balco och representeras i bolagets styrelse.

Läs hela pressmeddelandet på Balcos hemsida.