Människor

Ska hitta synergier som får bolagen att växa

Emballator Packaging Innovations AB har förstärkts genom två nyrekryteringar. Ulf Nicklasson är ny vd och Johan Andersson affärsutvecklare. De ska hitta synergier mellan Herencos företag inom polymerindustrin och hjälpa bolagen att öka lönsamheten.

–Vi ser att det finns en potential att utveckla våra bolag på flera områden genom ett starkare samarbete. Det handlar exempelvis om innovation, råvaruinköp och kundutveckling. Därför har vi valt att genomföra den här satsningen inom affärsområdet plast, säger Thomas Bergdahl, vd för Herenco AB.

De fem bolag som ingår i gruppen är Lagan Plast, Växjö Plast, Mellerud Plast, Tectubes och Lifestyle och tillsammans omsätter de drygt en miljard kronor. De är alla framgångsrika på var sitt håll. Tanken är nu att förena företagens olika styrkor.

–Bolagen har en väl utvecklad produktion. Vi behöver dock bli mer marknadsorienterade. Tillsammans kan vi göra ett större avtryck mot kunderna. Därför är arbetet som nu startat viktigt för oss, säger Ulf Nicklasson, vd för Emballator Plastics & Innovation.

Ulf kommer från Göteborg, är civilingenjör med studier på Chalmers inom kemiteknik med inriktning på polymerer. De senaste sju åren har han varit vd på det familjeägda livsmedelsföretaget Engelhart.

Han har även cirka tio års erfarenhet från polymerindustrin och en stor fascination för materialet.

–Plastmaterial erbjuder oändliga möjligheter att utveckla nya lösningar och förbättra produkter. På så sätt är det roligt att arbeta med plast. Nu ser jag fram mot min nya roll inom Emballator. Det finns ett behov av samordning mellan bolagen. Därför känns det stimulerande att få komma in med min erfarenhet i branschen och skapa något bra för fem fina företag, säger han.

Ulf Nicklasson har bland annat arbetat med försäljning, teknisk support och affärsutveckling i Europa hos ExoonMobil och LyondellBasell. De är två stora råvaruleverantörer av plast. Det är en bransch som han kommer att ha nytta av att känna till, eftersom en stor del av bolagens kostnader består av råvaruinköp.

–Nu ska det arbetas mer tillsammans på detta område, säger Thomas Bergdahl.

Emballator har ett brett sortiment med många fina produkter och förpackningslösningar. Dessa har bolagen tagit fram var för sig. Nu ska det ske gemensamt.

–Vi vill genom samarbetet arbeta snabbare och mer strukturerat i vår innovationsprocess. Det kan ske genom att ta vara på den kunskap och erfarenhet som finns på varje bolag. På så sätt kan vi bättre möta marknadens krav på ett helt annat sätt än tidigare, säger Thomas Bergdahl.

Det är viktigt att ha starkt kundfokus i framtiden. Det är där som Johan Andersson kommer in. Han har varit vd på Emballator Mellerud Plast i sju år och för Lifestyle sen starten 2015.

–Vi ska titta på nya marknader och bredda utbudet av förpackningar förutsättningslöst. I dag är vi stora inom Sverige och Norden. Vi ska nu utöka vårt geografiska område och sälja mer utanför våra traditionella hemmamarknader. Det finns en stor marknad i Europa där vi kan expandera med rätt produkter och rätt erbjudanden, säger han.

Även om ett samarbete nu startar på flera områden så kommer resultat och ansvar fortfarande att ligga kvar på respektive bolag.

NYHETER