Packaging Solutions

Såpaflaska återvunnen till 100 procent

Emballator har varit med om att ta fram en Såpaflaska framställd med returplast som återvunnits. Flaskan är grågrön i olika färgskalor.

Emballator har varit med om att ta fram en Såpaflaska framställd med returplast som återvunnits. Flaskan är grågrön i olika färgskalor. Syftet har varit att gagna miljön och få ut den på den kommersiella marknaden.

– Vi levererar såpaflaskan redan nu i liten skala till ICA. Vår förhoppning är att få till en storskalig produktion under nästa år. Målet är att erbjuda den även till andra kunder, säger Johan Andersson, vd för Emballator.

2016 bjöd arbetsgivarorganisationen Ikem in till en workshop. Den handlade om plastens miljöpåverkan och hur det går att minska den. Representanter från Swerea IVF, ICA, Swerec och Emballator, hamnade i samma grupp.

Den beslutade att ansöka om pengar ur Plastkretsen forskningsstiftelse till ett projekt att framställa en produkt bestående av minst 70 procent konsumentåtervunnen plast.

– Det föll sig ganska naturligt för vi tillverkar produkter i plast, Swerec återvinner och ICA har dem på hyllan i butiken, säger han.

Det går inte ha återvunnen plast i alla varor. Det beror på att det varit olika produkter eller kemikalier i flaskorna och då får de inte användas till livsmedel.

Emballator tillverkar redan idag ICA:s såpaflaska och det är en miljövänlig produkt med grön såpa som är miljömärkt. Det gjorde att jag skickade ut en förfrågan I GRUPPEN om vi skulle framställa en återvunnen såpaflaska och det nappade övriga på direkt, säger han.

Swereas IVF:s forskningslaboratorium i Mölndal prövade att genomföra processen. Det innebar att plasten tvättades, filtrerade och sedan förvandlades till granulat (små plastkulor). Det var sedan dessa kulor som Emballator gjorde flaskan av.

Den första omgången filtrerades cirka 10 kilo plast för att se om processen fungerade. Svårigheten är att få bort så mycket orenheter som möjligt innan plasten blir till granulat. Minsta lilla orenhet kan ge hål i flaskorna eller göra så att de inte håller måttet.

– Vi satsade nu på en flaska med 100 procent återvunnen plast. Det största problemet var plastsvetsen i botten och få den att hålla ihop.

Vi härledde problemen till tvättprocessen och lyckades få till det till sist, säger Henrik Oxfall, projektledare. I runda tal ger 50 kilo återvunnen plast cirka 1000 nya såpaflaskor. Den stora miljövinningen med projektet är att materialåtervinning släpper ut cirka 50 procent lägre utsläpp av växthusgaser än den mer vanliga energiåtervinningen.

– Vi har hittills arbetat med projektet i liten skala. Tanken är nu att vi ska föra över processen till ren industriproduktion. Vi ska nu utvärdera vilka våra framtida samarbetspartner blir som ska ta fram den återvunna plastråvaran, säger Johan Andersson.

Emballator Mellerud Plast har idag 80 anställda och en omsättning på knappt 200 miljoner kronor. Bolaget tillverkar formblåsta 25 milliliters till 25 liters plastdunkar. Dessa används till olika ändamål hos kunden som exempelvis till läkemedel, livsmedel, förvaring av olika kemikalier och som oljeemballage, med mera.

Under 2018 släpps således den nya såpaflaskan ut på marknaden. Processen fortgår sedan med att hitta nya användningsområden för återvunnen plast.

– Det här är ett väldigt spännande miljöprojekt som vi gärna vill fortsätta utveckla. Nu gäller det att hitta nya produkter. Flaskan har nämligen en viss lukt och är grågrön. Vi måste på så sätt hitta rätt kunder och rätt användningsområden för den, säger Johan Andersson.

Henrik Oxfall är inne på samma linje och tror projekt kan öppna för nya möjligheter: Det gäller nu att fler livsmedelsföretag än ICA hakar på det här så att någon vågar investera i en maskinpark och en varmtvätt. Jag tror exempelvis att Svanen och Bra miljöval kan ha med det här i framtiden. Det kan mycket väl bli så att vår produkt ändrar standarden på det här området för vad som är en miljövänligt.