Samarbete med THINGS möjliggör digital transformation hos Herencos bolag

Digital transformation och att ta del av ny teknik är två viktiga punkter på Herencos agenda. Tack vare ett samarbete med THINGS är Herenco en del av en mötesplats mellan storbolag och deep tech-bolag.

Bolagen som är en del av THINGS har en etablerad affär eller produkt och erbjuder ny teknik inom bland annat AI. THINGS, som både fungerar som ett nätverk och en mötesplats, ser till att storbolag träffar deep tech-bolag på ett bra sätt.
– För oss handlar det om att få en möjlighet att ta del av de här bolagens erbjudande. Att de redan är etablerade gör att det kan vara lättare att implementera lösningar i våra verksamheter, säger Daniel Häggström, affärsutvecklare på Herenco.

– För THINGS är det en fantastisk möjlighet att samarbeta med Herenco och kunna lyfta fram nya tekniska lösningar som kan bidra till bolagets fortsatta framgång – oavsett om det handlar om att effektivisera produktion, digitalisera processer och minimera felkällor, eller ingå i bolagets produkter mot kund. För små, tekniktunga bolag som de vi jobbar med på THINGS finns det inget viktigare än att komma i kontakt med riktiga kunder, och här visar Herenco vägen genom att aktivt delta och öppna upp för samarbeten i teknikutvecklingens framkant, säger Linda Krondahl, VD på THINGS.

Samarbetet består av webbinarium eller case-seminarium som THINGS arrangerar och där deep tech-bolag kan presentera sin teknik och lösningar. THINGS kan även agera matchmaking-partner, skapa pilotprojekt och leda innovationsrace.
– Att vi får tillgång till ny kunskap och crème de la crème av tech-bolag från Stockholm till Tokyo och Silicon Valley är positivt för alla våra helägda bolag, säger Daniel.

THINGS grundades 2015 och har cirka 100 storbolag och över 600 deep tech-bolag i sitt nätverk.

Läs mer om THINGS här!