Packaging Solutions

Samarbete inom Herenco-koncernen ger nytt masterprogram på Jönköping University

Med syftet att öka kompetensen i branschen och se till att framtiden är säkrad har Herenco och Emballator tagit del i utformningen av ett nytt masterprogram. Tillsammans med Jönköping University (JU) har bolagen tillfört kunskap om polymerteknik – ett av huvudämnena i programmet.

Projektet startade när Jönköping University anställde Muhammad Qadeer, Lektor i polymerteknik, och han började besöka industriella partners inom partnergruppen.
— Industrins kompetensförsörjning och innovationsförmåga inom polymerer behöver tryggas. När Jönköping University presenterade en strategisk satsning för att rekrytera en lektor inom polymerer och polymerkompositer så ville Emballator vara med tillsammans med Herenco. Våra fabriker befinner sig en till två timmar från Jönköping så vi ser det som en styrka att regionalt kunna erbjuda konkurrenskraftig utbildning, säger Mats Jeppsson, Innovation Manager på Emballator och en del av partnergruppen.

Utöver masterprogrammet, som startar hösten 2021, har projektet också resulterat i kortare kurser i form av webbinarium som förhoppningsvis påverkar branschen snabbare. JU har också utökat mängden av polymer i relaterade program och kurser.
— Vi på Emballator har framhållit specifika delar som extra viktiga kurser i framtida masterprogram sett ur ett förpackningsperspektiv. Vi ser positivt på att det under 2020 har hållits olika kurser inom området samt att innehållet i masterutbildningen färdigställts med relevanta kurser. 2021 ser vi fram emot att en ännu större del av högskolepoängen kommer genom kunskaper inom Polymera material och tillverkningsmetoder, säger Mats Jeppsson.

Samarbetet är viktigt för Emballator och dess innovationscenter för att skapa forskning på nya material och ny kunskap. För Jönköping University är det minst lika viktigt.
— Den här typen av samarbete är extremt viktigt för vår existens, som högskola måste vi ha en koppling till industrin. Det är väldigt viktigt att vi utbildar ingenjörer som är relevanta för branschen, säger Peter Leisner, Chef för avdelningen för material och tillverkning, Tekniska Högskolan på Jönköping University.

För Herenco är det viktigt att vara en del av att ta ny kompetens till marknaden och se till att utbildningen är relevant.
— Det är viktigt att ha en strategi och tydlig tanke när det kommer till kompetensutveckling. Forskning och kunskap behöver vara nära affären. Vi har sett ett ökat behov av mer kunskap och vi vill se till att ny kunskap kommer till marknaden. Vi vill också fortsätta att vara nummer ett, både när det kommer till förpackningar och ny kunskap, säger Lovisa Hamrin, ägare Herenco.