Sam-Hjälp öppnar tomteverkstad hos PacsOn Väst

När hjälporganisationen Sam-Hjälp stod utan lager inför årets julsändningar ställde PacsOn Väst upp och lånade ut sitt. Nu är det full rulle i tomteverkstan!

Allt började den där dagen då Sam-Hjälps Jörgen Ruther gjorde den sedvanliga beställningen av förpackningar från PacsOn. För PacsOns säljare Johan Nilsson berättade han att läget var bekymmersamt. Pandemin hade påverkat även Sam-Hjälps verksamhet och nu behövde man göra en snabb uppstart inför julen, som är organisationens mest intensiva tid.

”Vi som, många andra, hade haft nerstängt under våren och sommaren. Det var mycket som behövde lösas på kort tid – bland annat hade vi bekymmer med att hitta en bra lagerlokal för packning, lagring och utskeppning av våra julgåvor. Vi har inte egna lokaler utan brukar hyra in oss någonstans, men i år var det stopp”.

Johan Nilsson högg direkt. PacsOn Väst i Jönköping har omfattande lagerutrymmen varav en del stod tom. Ett telefonsamtal till VD Johan Liljekvist, sedan var saken biff. Under några intensiva veckor är PacsOns lager förvandlat till sambandscentral för årets julsändningar.

”För oss var det alldeles självklart. Vi hade utrymmen som stod tomma. Att visa solidaritet och ställa upp – både för en god sak och för en kund som vi känner väldigt mycket för – var en självklarhet”, säger Johan Liljekvist.

Två dagar senare var allt på plats och nu är tomteverkstaden i full gång. 150-200 pallar med mat och förnödenheter ska packas om och i de ändamålsenliga lokalerna finns allt som krävs av ett lager: från lagerhyllor till truckar och en effektiv utlastningsbrygga. Totalt är det 5 000 matpaket som ska packas och skickas som julgåvor till behövande i Östeuropa. 3 500 av dessa paket packas i PacsOns lager.

Sam-Hjälp är en hjälporganisation baserad på kristen värdegrund, verksamheten har sina rötter i Svenska Alliansmissionen, men idag är man en fristående förening. Verksamheten har sitt huvudkontor i Jönköping och i år firar man faktiskt 30 år.

”I januari 2020 var det 30 år sedan vår allra första lastbil rullade in i dåvarande Rumänien. Diktaturen under Ceausescu hade precis fallit och behovet av hjälp från omvärlden var stort”, berättar Sam-Hjälps Jörgen Ruther.

I dag skickar Sam-hjälp cirka 35 hjälpsändningar varje år till åtta olika länder i Östeuropa. Biståndet består främst av mat, kläder, sjukhussängar och skolbänkar men organisationen ger också en omfattande finansiell hjälp till barnhem, skolor och olika sociala projekt.
Organisationen har tre heltidsanställda och nästan 200 frivilligarbetare som rycker in och hjälper till när det behövs.

”Det här är en välsignelse på flera sätt. Eftersom lokalerna är så stora och utrustade med larm kan vi jobba coronasäkert under stora delar av dygnet. Sammanlagt är vi 15 olika arbetslag som jobbar med packningen och på det här sättet kan vi sprida ut oss och ändå få en vettig logistik”, säger Jörgen Ruther.

Att PacsOn ställer upp och lånar ut sina lokaler utan kostnad är i sig också ett viktigt bidrag till dem som behöver det mest, förklarar Jörgen Ruther:
”Sam-Hjälp är registrerat hos Svensk insamlingskontroll och har ett så kallat 90-konto. Reglerna för dessa konton säger att högst 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration. Vi kommer ner till tre procent i år och det beror bland annat på att PacsOn är med och stöttar oss så att vi kan dra ner på kostnaderna.

Så, från oss alla, till er alla: en riktigt God Jul!