Människor

Säkerhet i fokus för Herencos IT-team

I en digitaliserad arbetsvardag blir IT-funktionen viktigare och viktigare. På Herencos huvudkontor i Jönköping finns koncernens gemensamma IT-team – ett team som har vuxit fram ur målet att göra IT bättre och säkrare för Herencos bolag.

Idag består Herencos IT-team av fem personer, alla med olika bakgrund och kompetens. Gemensamt är dock att alla ska kunna lösa grundproblem som kan dyka upp. Det sistnämnda är en viktig del i den strategi som IT-avdelningen sjösatte för några år sedan.

– Grundtanken är att vi alla ska kunna hoppa in i Supporten och hjälpa användarna med grundproblem som kan dyka upp. Sedan är vi ett kompletterande team sett till personlighet och erfarenheter, men alla har inställningen att teamet alltid går först, förklarar Carl Jungmarker, IT-chef på Herenco.

Specialistkompetens inom system eller funktioner kan teamet komplettera med genom partners. Att snabbt och på ett bra sätt kunna hjälpa användare i Herencos bolag är det viktigaste, menar Carl. Dock finns det ett undantag som bekräftar regeln – när det gäller IT-säkerhet är det nämligen något som Herenco satsar mycket på.

– Jag skulle säga att vi satsar mångdubbelt på säkerhet idag jämfört för några år sedan. Vi har sett att den typen av kompetens blir ett mervärde när den finns hos oss. Det är även svårt att ha den kunskapen på varje bolag, det är en komplex kravbild med nya hot och lösningar. Det är en utmaning att vara påläst, ha rutiner och koll på rättigheter, konton och nätverkssäkerhet lokalt, så där kan alla dra nytta av vår kunskap.

De senaste åren har önskemål och efterfrågan ökat från Herencos bolag när det gäller rutiner, processer och kunskap kring olika system. Mycket för att IT har blivit en viktig del när det gäller bland annat ISO-certifieringar.

– Vi har ett strukturerat arbete med processer och rutiner vilket möjliggör för våra bolag att uppfylla kraven inom IT. När det gäller att bygga ihop system och förenkla för kunderna är det också något som ökar, säger Carl.