Packaging Solutions

Projekt med ofärgade kapsyler skapar miljövinster

Emballator Växjö och Titab Pac AB inledde i höstas ett miljö- och hållbarhetsprojekt för att ta fram ofärgade kapsyler. Syftet är att möta Titabs önskemål om ett miljövänligare alternativ i framtiden.

– Vi har enbart producerat naturfärgat i en av två komponenter i våra barnskyddande kapsyler tidigare. Nu utökar vi den delen i verksamheten tack vare vårt samarbete. Vi känner att det ligger rätt i tiden att utveckla det här, säger Jens Petersson, Försäljnings- och Marknadschef på Emballator Växjö AB.

Emballator Växjö skräddarsyr och tillverkar kapsyler till flera ledande varumärken i Sverige och utomlands och Titab är en av de kunder som man jobbar lite tätare med. Titab är ett bolag som har som nisch att fylla dunkar, påsar och flaskor med kemiska produkter som exempelvis spolarvätska, lampolja och alkylatbensin.

Affärsrelationen har pågått sedan Norrköpingsföretaget bildades på 1980-talet. Det har idag 15 anställda och en omsättning på 103 miljoner kronor årligen.

– Det var Titab som tog initiativet genom att ställa frågan om vi kunde ta bort färgen ur kapsylerna som företaget beställer. Vi tyckte det lät intressant ur ett miljöperspektiv och tackade ja, säger Jens Petersson.

Titab ska genom projektet gå från att ha 63 färger på sina kapsyler till att enbart ha 15.

– Vi kan inte ta bort det i alla produkter. En flaska med brandfarlig tändvätska behöver exempelvis ha en annan färg på kapsylen för att varna om innehållet, säger Anton Wicksell, Försäljnings- och Marknadschef på Titab.

Det finns flera anledningar till att gå över till naturfärgat. Det handlar om miljöaspekten att inte tillföra någon färg som kontaminerar återvinningen, återvinningsstationerna tar ut miljöavgifter för svart plaståtervinning och lagerhållningen blir betydligt mindre med bara 15 färger.

– Vi ser det även som ett säljargument. Min far Conny, som grundade vårt företag, sa redan vid starten att det är onödigt att ha i färg i kapsylerna. Det är dock först nu som vi känner att marknaden är redo för det, säger Anton Wicksell.

Miljö- och hållbarhetsprojektet har inletts med att ta fram kapsylerna i mindre volymer. De olika modellerna ska sedan presenteras för Titabs kunder.

– Vi ska redovisa fördelarna med att använda ofärgade kapsyler ur miljösynpunkt och hoppas sedan att vi kan genomföra en naturlig övergång till dem i vårt sortiment, säger Anton Wicksell.

Titab räknar med att beställa cirka en miljon naturfärgade kapsyler om året av Växjö när försäljningen väl kommit igång.