Människor

Produkt- och utvecklingschefen gör verklighet av goda idéer

Ingenjören Linn Leicht som leder utvecklingsavdelningen på Hagab drivs av att se goda idéer förverkligas och nå marknaden. På hennes arbetsplats vill alla – precis som Linn själv – uppåt och framåt.

Teknikintresset har följt Linn Leicht genom hela livet. Efter utbildningen i maskinteknik med inriktning produktutveckling och design landade hon i Göteborg och på Volvo. Några år senare gick flyttlasset tillbaka till Linns studiestad Jönköping, där Hagab sökte någon som kunde jobba dedikerat med produktutveckling. 

 – Det kändes som ett väldigt bra och naturligt steg att hamna på ett mindre bolag. På ett storbolag är jag en mindre del av helheten, men på ett företag som Hagab får jag vara involverad i en betydligt större del av utvecklingsprocessen. Samtidigt har jag nytta av mycket från min tidigare arbetsplats här, berättar Linn. 

Hagab är ett av Herencos helägda bolag inom segmentet Indoor Climate. Det Tabergsbaserade företaget har brandskydd och ventilation som nisch. I produktportföljen finns alltifrån reglerande ventilationsspjäll till backströmningsskydd som bromsar spridning av brandgaser i byggnader.  

I min roll på Hagab får jag vara involverad i en stor del av utvecklingsprocessen.

I rollen som produkt- och utvecklingschef driver Linn utvecklingsavdelningen. Det innebär att hon ansvarar för produkterna och kunderbjudandet, och ser över vad som behöver uppdateras och adderas.  

– Jag tar reda på vad som krävs för att starta i gång ett utvecklingsprojekt, driver projektet och ser till att nya produkter når marknaden. Jag är med från start till mål. Då är det viktigt att förstå hela kedjan. I mina tidigare roller hade jag många experter runt mig som jag hela tiden behövde stämma av med. Nu behöver jag själv läsa på och vara experten, säger Linn. 

Sedan 2022 är hon även en del av ledningsgruppen. Där får hon vara med och bidra i strategiarbetet och planera kring hur Hagab ska drivas på längre sikt. En passande hatt för medarbetaren som hela tiden tänker utveckling och förnyelse. 

Samarbetar med alla avdelningar 

Den största utmaningen med att jobba med produktutveckling är att behöva välja vilka bollar som ska springas på, berättar Linn. Det finns inte brist på idéer och utvecklingsvilja på Hagab, men att prioritera i vilken ordning saker ska göras är viktigt för att maximera nyttan.  

– Här handlar det om att samla in och analysera fakta för att identifiera behov. Sedan måste vi förstås också ta hänsyn till framtidsutsikterna, vad vi tror om marknaden framåt. Någonstans blir det en kombination av fakta och magkänsla. 

Produktutvecklingsavdelningen kan inte vara en isolerad ö i organisationen. Sälj och marknad behöver involveras i projektplaner som initieras av Linn, och produktionen måste avgöra sin del kring möjlighet och kapacitet. Hagab har också skapat något som kallas ”Mittfältet”, för att öka samarbetet mellan utveckling och produktion.  

– Här hjälps vi åt med våra samlade kompetenser i ett team. Mina kollegor från produktionsavdelningen som har mycket produktnära kunskap kommer med det perspektivet, och jag och min kollega på utvecklingsavdelningen kopplar på teorin. Ett arbetssätt som blir både bättre och roligare, förklarar Linn.  

På Hagab finns ett stort engagemang på alla avdelningar.

Stort engagemang  

Sedan hon började på Hagab 2020 har utvecklingsavdelningen blivit dubbelt så stor – Linn har anställt kollegan Petter som också kommer att jobba dedikerat med produktutveckling. Linn har goda förhoppningar om att avdelningen ska fortsätta växa.  

– Vi har jättemycket spännande att göra och idéer som vi vill förverkliga. Sedan vill jag sätta processer som gör att vi kan jobba ännu snabbare och effektivare. Det låter kanske tråkigt att jobba fram processer, men här handlar det om att skapa något som gör att vi inte behöver ta omvägar i projekten. 

På frågan hur Linn skulle beskriva sin arbetsplats kommer svaret snabbt. På Hagab finns ett stort engagemang på alla avdelningar. Alla – från produktionspersonal till säljare till vd – vill göra ett bra jobb. Det finns en stark och påtaglig känsla av att alla vill åt samma håll, berättar hon.  

– Dessutom kan man kan gå igenom fabriken och snacka med vem som helst. Det är trevligt här, helt enkelt.