Sun Shading

Passion för skugga och ljus hos Nimex Shade

För Nimex Shade handlar det mesta om sol, ljus och skugga. Med passion och expertkompetens inom solskydd, i kombination med innovativa produkter, kan Nimex leverera produkter för både inom- och utomhusbruk.

På huvudkontoret i Mullsjö finns Nimex produktionsanläggning, en produktion som beskrivs som lika delar traditionellt hantverk som innovativ high tech. Tack vare den egna tillverkningen kan Nimex vara flexibla och leverera kundanpassade produktlösningar.

– Vi gör många projekt där vi samarbetar med arkitekten redan i projekteringsstadiet där vi utvecklar kundspecifika lösningar med fokus på funktion och det estetiska, säger Tomas Bäckman, VD på Nimex Shade.

I företagets sortiment finns produkter för både inom- och utomhusbruk. Det breda sortimentet innehåller även olika typer av väv, som till stor del avgör funktionen i textila solskydd.

Energisnåla och automatiserade lösningar med motoriserade och elektroniskt styrda solskydd bidrar till minskade driftkostnader och ökade miljövinster.

– Vid nybyggnad av kontor och offentliga lokaler har man högt ställda krav på energieffektivitet och byggnaderna ska uppfylla Miljöbyggnad Guld samt BREEAM. Det är i stort sett omöjligt att nå dessa klassificeringar utan att installera energieffektiv solavskärmning. Ett effektivt solskydd medför att behovet av kylanläggningar minskar avsevärt, både i dimensionering och driftskostnader, säger Tomas.

Nimex Shade ägs sedan augusti av Herenco Invest.