PacsOn växer i Göteborg

Den 11 oktober startades ett nytt bolag i Göteborg – PacsOn Väst. Göteborgskontoret kommer backas upp av PacsOn Pellviks i Falköping med kundtjänst, lager och leverans.

- Till att börja med har vi en anställd i Göteborg men vi vill växa ännu mer och även på andra platser i Sverige, säger koncernansvarige Marcus Wahren.

PacsOn Väst blir en form av satellit i företagsfamiljen. Göteborgskontoret kommer backas upp av PacsOn Pellviks i Falköping med kundtjänst, lager och leverans. Niklas Strid blir ansvarig för bolaget i Göteborg.

- Han har erfarenhet i branschen och kommer driva upp bolaget. Det blir mycket arbete ute på fältet i början, säger Marcus Wahren. Genom samarbetspartnern Magnusson & Freij var PacsOn redan tidigare representerat i Göteborgsregionen, men nu blir det mer tydligt med egen etablering i 031-området.

Foto: Patrik Svedberg.

Behov av att finnas på plats

- Vi har känt behovet av att finnas på plats. Nu gör vi det med ”back office” i Falköping. Dessutom kompletterar vi utbudet hos vår samarbetspartner genom att starta det nya bolaget med ett fokus på industriemballage, säger Marcus Wahren.

Med en organisation som täcker Sverige från Kiruna i norr till Malmö i söder är den geografiska spridningen stor, men inom PacsOn håller man hela tiden ögonen öppna på nya marknadsplatser.

- Det finns vita fläckar på vår karta som vi gärna täpper igen. Till exempel är Västerås-regionen ett intressant område, förklarar Marcus Wahren.
Om upplägget för PacsOn Väst blir lyckosamt är det tänkbart att starta motsvarande satelliter på andra orter i Sverige. Vi tittar även på att expandera via förvärv.

- Vi vill bli större, men just nu har vi fokus på de orter där vi redan finns och på det nystartade bolaget i Göteborg, säger Marcus Wahren.

Text Mikael Hjerpe

Nyheter