PacsOn lanserar ny kundorienterad webb

En webb istället för nio. Under våren lanserade företagen i PacsOn-gruppen sin nya, kundorienterade webb som är fullpackad med smarta lösningar. Succé direkt!

Istället för nio olika PacsOn-bolag med nio olika sajter har vi samlat alla bolag på en och samma webbplats. Nu kan vi erbjuda en gemensam e-handel med ett brett, gemensamt sortiment som vi styr mot våra lokala lager. Det är en stor resa som vi har gjort”, säger PacsOns koncern-VD Anders Dahl.

Herenco-ägda PacsOn-gruppen är en heltäckande leverantör av förpacknings- och förbrukningsmaterial till kunder inom industri och handel samt service. I PacsOn ingår fem helägda dotterbolag, ett delägt bolag och tre samarbetspartners som finns representerade på 15 orter från Malmö i söder till Kiruna i norr. Tillsammans omsätter bolagen inom PacsOn cirka 1,2 miljarder och har cirka 200 anställda.

En gemensam och enhetlig sajt kommer att underlätta för kunderna, samtidigt som PacsOn-gruppen på ett bättre sätt kan kommunicera sina kärnvärden, nå ut med digital marknadsföring och agera mer rationellt.

Cecilia Brodén är kommunikatör på PacsOn och har deltagit i arbetet med att utforma en funktionell webb som är snabb och enkel att använda.
”Webben har fått ett nytt, grafiskt utseende med bättre sökmöjligheter. Vi har också skapat nya möjligheter att kommunicera med våra kunder. Via en chattfunktion kan kunderna få direktkontakt med våra innesäljare och vi har även tagit ett nytt grepp om e-postmarknadsföringen”, berättar hon.

Innehållet på webben styrs lokalt och anpassas efter vem besökaren är. Genom att följa kundbeteendet kommer PacsOn att fortsätta att utveckla webben och skapa nya funktionella lösningar efter kundernas önskemål.

”Hela resan med att harmonisera oss är viktig för att vi ska kunna dra nytta av varandra och skapa synergieffekter. Med vår nya webb blir det tydligt att PacsOn är en stor nationell aktör och en stabil samarbetspartner – samtidigt som vi kan kommunicera det lokala och närheten till kunderna som ju är vår själ och vårt hjärta”, konstaterar Anders Dahl.

Nyheter