Indoor Climate

På Nytt uppdrag: att bygga morgondagens miljardben åt Herenco genom enkelhet och passion

Ulf Rostedt tog över som VD för Herenco Invest vid årsskiftet. I hans uppdrag ingår även att bredda Herencos erbjudande och företagsportfölj. Med 20 år, varav 11 som koncernchef, i det expansiva ITAB har Ulf Rostedt sett sitt bolag gå från 100 miljoner i omsättning till 6 miljarder. Tillväxten har skett både organiskt och genom förvärv. Dessa erfarenheter tar nu Ulf Rostedt med till Herenco.

Ulf tror själv på organisationer som är entreprenörsdrivna. Han beskriver sig som en enkel person som gillar driv, affärer och gärna bollar stort som smått!
Kunskapen om både produktionsteknik och kalkyler kommer både från erfarenhet från ITAB och åren på Linköpings Universitet där han studerade Civilingenjör i maskinteknik. Det kanske också är därifrån nyfikenheten kommer.

Herenco Invest
Herenco Invest erbjuder stabilt och långsiktigt ägande för entreprenöriella företag. Vi är moderna industrialister som vill jobba med dom som vill nåt. Vi lägger extra kraft vid idén och människorna bakom företaget och att det bidrar till positiv samhällsutveckling. Vi drivs av enkelhet och passion och att skapa nåt som hänger ihop och blir större än delarna. Genom lokal drivkraft, samarbete och bestpractice vill vi tillsammans utveckla morgondagens nya miljardben inom Herenco.

Det som tidigare var Vättern Industrier har genom ett antal målmedvetna avyttringar och förvärv stöpts om till Herenco Invest. Här har vi nu en portfölj av fyra välskötta bolag som vi tror har framtiden för sig. Dessa bolag är Hagab i Taberg, Leif Arvidsson i Mullsjö, Acticon i Bankeryd och nu även Miljöhallen Golv i Jönköping. Därtill kan läggas Casamja som ingår i Leif Arvidsson. Vår ambition är att fortsätta växa såväl genom förvärv som organiskt och vi ser med spänning på hur vår riktade produktutveckling och våra exportsatsningar kommer falla ut.

Miljöhallen – början på en resa
Miljöhallen Golv är det senaste tillskottet till gruppen. Genom förvärvet kom vi in i ett välskött bolag som vi kommer utveckla vidare både operativt och strategiskt. Teamet på Miljöhallen har ett stort engagemang och tar ansvar för att leverera kvalitet på ett effektivt sätt. Den tidigare ägaren Hans Sevefelt finns kvar även efter förvärvet och arbetar vidare med Miljöhallens organisation och framtidsutveckling.

”Efter 32 år som ägare till bolaget känner jag en stor glädje och stolthet att få överlämna Miljöhallen till Herenco, som har starkt fäste och är ett välrenommerat företag i min hemstad Jönköping. Det finns stora möjligheter att utveckla företaget och stå starka i framtiden där miljö och hållbarhet kommer att vara en viktig del i affärsverksamheten”, säger Hans Sevefelt, Miljöhallen.

Vi ser positivt på att entreprenören arbetar vidare tillsammans med oss efter ett förvärv för att fortsätta utveckla bolaget. Det finns många fördelar med detta, inte minst att vi tar tillvara på viktig kompetens och relationer samt att det ger en kontinuitet i bolagets utveckling parallellt med ny ägarbild.

Rivstart utanför Jönköping
Av historiska skäl har vi en stark anknytning till Jönköpingsregionen, där samtliga övriga bolag har sin hemvist. Det är vi stolta över. Men vi är inte begränsade till Jönköping eller ens regionen. Investeringen i food tech-bolaget Lifvs, med ett snabbt växande antal obemannade livsmedelsbutiker runt om i Sverige är ett bevis på detta. Modiga människor med bra idéer vill vi alltid verka tillsammans med.

Enkelhet och självdrivande bolag
Vårt arbetssätt bygger på en liten organisation, effektiva processer, enkelhet och kundfokus. Det uppskattas både internt och av våra kunder. Vi har en decentraliserad struktur med bolag som är ledande inom sina respektive områden och marknader. Det ger utrymme för passionerade entreprenörer att verka. Varje bolag har hittat sin väg till framgång efter många års erfarenhet och många nöjda kunder och vi har respekt för att göra omfattande förändringar i verksamheter som utvecklats väl under många år. Som en del i Herenco-gruppen, ett småländskt familjeföretag i fjärde generation, är engagemang och långsiktighet viktigt för oss. Vi är också raka och jordnära i vår kommunikation. Vi utgår alltid från kunden i fokus när vi utvecklar våra bolag tillsammans!

Herenco Invest – vad söker vi efter när vi gör förvärv?
Vättern Industrier hade tidigare mottot ”Att göra bra bolag bättre”. I grunden tycker vi fortfarande att det är en bra inriktning. Listan på vad vi menar med ”bra bolag” kan göras lång. För att nämna några saker ser vi gärna att bolaget har en beprövad affärsmodell som säljer och att bolaget är lönsamt. Något som ibland underskattas är idéerna och personerna bakom bolaget. Människor som står för driv och entreprenörskap är avgörande för att hitta nya möjligheter och bygga bolag.
Eftersom vi är en långsiktig ägare försöker vi efter bästa förmåga blicka framåt och förvärva bolag som är väl positionerade i förhållande till långsiktiga trender, både i branschen och samhället i stort. Om bolaget har egna produkter, tjänster och koncept och en stark marknadsposition inom sitt segment eller nisch så brukar det innebära att det finns en stabilitet och uthållighet i lönsamheten.

Att göra ”bolag bättre” är också en viktig del. Vi vill kunna se en potential att utveckla/expandera bolaget. Ibland kan vi tillföra vårt kunnande och industriella nätverk på ett sätt som skapar värde. Det är viktigt att staka ut en tydlig plan framåt i samband med ett förvärv. Hur utvecklar vi bolaget under de kommande åren? Svaren kan vara olika, men vi eftersträvar alltid att göra detta tillsammans med bolaget.

Vi lever i en föränderlig värld. Kundbeteenden, teknologier och strukturer förändras och det skapar både möjligheter och hot. Nyfikenhet inför det nya och framtiden är därför inte bara spännande i sig utan också viktigt för att utveckla bolag. Vi söker efter bolag som vill utvecklas.
Som ägare är vi engagerade med hög tillgänglighet där du som entreprenör kan förvänta dig ett bollplank med en enkel, rak och jordnära kommunikation. Vi är en decentraliserad organisation och våra dotterbolag kan också genomföra kompletterande förvärv i sin tur. Så var till exempel fallet när Leif Arvidsson förvärvade Casamja, som har fallit ut på ett bra sätt.