Nystartad akademi sporrar anställda

Herencoakademin är en nystartad utbildning. Den riktar sig till personer som har en positiv inställning och ett inre driv att utvecklas. Den gröna påsen, där Herencos värdegrund inryms, är själva grunden och kittet i studierna.

Herencoakademins deltagare i bokstavsordning: Anna Mellström, Bekim Haxha, Daniel Lindau, Jan Fång, Johan Nilsson, Marcus Tisell, Niklas Petersson, Pamie Berglund Moe, Robin Blomgren, Tommy Västerek, Viktor Gustafsson. Bild: Nurel Kosolu.

– Det är en stor utmaning att locka till oss bra personal och även utbilda de vi har för att möta framtidens utmaningar. Vi vill på det här sättet uppmuntra och sporra kreativa medarbetare i koncernen. Det är ett sätt från vår sida att visa vår uppskattning mot de som medverkar i akademin, säger Johanna Thorell, koordinator i Herencokoncernen.

I april hölls den första träffen i Herencoakademin. Elva personer har valts ut och ingår i gruppen. De har alla nominerats av sina vd:ar i bolagen. Urvalen är inte baserade på kunskap även om de som medverkar har stor erfarenhet. Åldern har heller inte spelat någon roll.

– I processen har vi tittat mer på personligheten. Det handlar om medarbetare som har en positiv inställning och en stark inre drivkraft och inre glöd, säger Johanna Thorell.

En första träffen ägde rum i april månad. Vid det tillfället gick man genom Herencos historia, koncernens värdegrund och hur man jobbar med den i de olika bolagen.

– Vi fördjupade deltagarna i Herencos värderingar hur de har arbetats fram med hjälp av den gröna påsen. Det ligger sen till grund för det fortsatta arbetet under utbildningen, säger Johanna Thorell.

Sammanlagt ska fem träffar genomföras under året. De ämnen som ska belysas utifrån den gröna påsen är digitalisering, innovation, Lean, ekonomi och kundfokus.

– Det är intressant att gå utbildningen och få en inblick i koncernens alla olika verksamheter. Det finns en så stor bredd inom Herenco. En del bolag tillverkar exempelvis plastburkar. Det ska jämföras mot Hallpressen där jag verkar som producerar nyheter. Det är vitt skilda affärsområden, men jag tror ändå att vi kan dra nytta av varandra med tanke på de kunskaper som alla har i de olika bolagen, säger Jan Fång, Hallpressen.

Jan Fång har arbetat inom media sedan 2006 när han var med att starta Jnytt. Han hade hand om företagets digitala teknik. Sedan 2011 arbetar han på Hallpressen och även nu är tekniken i fokus som systemutvecklare och webbstrateg.

På utbildningen ser han framemot att lära sig mer om de olika ämnesområdena och speciellt då om Lean.

–Det handlar om att genomföra kontinuerliga förbättringar. Lean har funnits en längre tid inom industrin. Där har arbetssättet varit väldigt framgångsrikt. Jag tycker det ska bli spännande att få reda på hur man kan arbeta med Lean inom tjänstesektorn, säger Jan.

Johan Nilsson arbetar på PacsOn Paul Hall som butikschef och har även han blivit utvald till akademin. I butiken, som har tre anställda, säljs många olika produkter som exempelvis industriemballage, kläder, pennor med tryck, kläder och olika förbrukningsartiklar.

–Akademin är ett fint initiativ av Herenco. Det känns spännande att får vara en del av den. Vi har bara haft ett tillfälle då vi träffats. Min förhoppning med utbildningen är att skapa ett nätverk med deltagarna där vi kan dra lärdom och ha nytta av varandra inom koncernen, säger Johan.

Deltagarna får två olika uppgifter att jobba med. En av dem är lite större. Den handlar om att välja ut något av värdeorden inom Herencos påse och genomföra ett förbättringsarbete inom det i det egna bolaget.

Vi ska välja den grundsten som bolaget är sämst på. Tanken är sedan att vi ska hitta något att utveckla verksamheten inom gebitet. Än så länge har jag inte tänkt ut vad jag ska göra. Jag ska gå igenom med min vd vad vi ska satsa på. Tillsammans ska vi komma fram till vad som behöver förbättras.

– Jag tycker att det är en väldigt intressant uppgift. Nu ser jag fram mot att få grotta ner mig i vårt företag och på så sätt få svart på vitt vad vi är bra och sämre på. Det är också intressant att hitta något som utvecklar bolaget på lång sikt, säger Johan.

Under den sista av de fem träffarna ska alla redovisa sina uppgifter. Den äger rum i november eller december månad.

– Det är inte säkert att hela det förändringsarbete som är sjösatt är klart då. En del kan behöva jobba vidare med dem under en längre tid efteråt. Det har vi full förståelse för eftersom det här med förbättringar kan ta tid. Vi ser nu fram mot att få reda på vilka områden som de väljer att jobba med, säger Johanna Thorell.

Utbildning en grogrund för bolagens växtkraft
Det är viktigt att vi fångar upp personer i koncernen med ett härligt driv och som är beredda att utvecklas ytterligare. Jag tror att den inhemska marknaden kommer att växa och att vi på sikt även kan etablera fler bolag utomlands. Då behövs det duktig personal som bäddar för att vi kan ta de här stegen.

Det säger Lovisa Hamrin, vd för Herenco, om koncernens satsning på Herencoakademin som sjösatts under våren.

Tanken är att gruppen ska samlas och lära sig mer om Herenco med hjälp av den gröna påsen. Mötet utmynnar även i en del uppgifter som deltagarna ska genomföra för att förbättra de egna bolagen.

– Vi vill på det här sättet ta vara på duktiga medarbetare och visa att vi inom koncernen är beredda att satsa på dem. Sedan blir det en utmaning för oss att se till att de matchas mot högre utmaningar, säger Lovisa.

Deltagarna har olika bakgrund och jobbar inom skilda bolag. Det menar Lovisa, kan vara en styrka. De kan då bilda nätverk inom koncernen.

– Det kan ibland vara svårt att fatta ett viktigt beslut i ett ärende. Då kan det vara bra att ringa någon utifrån som ser med andra ögon på problemet. Deltagarna får nu ett gyllene tillfälle att skapa sådana kontakter under utbildningen, säger Lovisa.

Akademins program är uppdelat i olika steg. En viktig del är att lära sig mer om koncernens bolag och vad de sysslar med. På så sätt får deltagarna en inblick i hur de olika verksamheterna fungerar. Programmet pågår året ut, men Lovisa är inte främmande för en fortsättning.

– Det kan mycket väl bli så att vi går vidare med den här gruppen och även starta nya grupper i förändringsledarskap. Än är det dock för tidigt att uttala sig om det. Vi är ju just nu inne i inledningsskedet med vår första grupp i Herencoakademin. Men det ska nu bli spännande att se hur det här projektet faller ut, säger hon.

Text | Göran Bard