Nyblomgruppen blir PacsOn

För att ge kunderna ett tydligare erbjudande byter Nyblomgruppen namn. Det nya namnet blir PacsOn och namnbytet kommer att ske under hösten 2016.

Nytt gemensamt namn skapar potential över alla gränser

Nyblomgruppen består av 12 företag på 17 orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Alla företagen är väletablerade aktörer inom industri- och butiksemballage samt förbrukningsartiklar för städ, kontor, skydd och servering, på sina respektive lokala marknader.
Med namnbytet visar vi vår gemensamma styrka som hittills varit okänd för delar av branschen. Det skapar en stor potential, säger Lovisa Hamrin, PacsOns ägare och styrelseordförande.
PacsOn omsätter genom sina företag idag cirka 1,1 miljarder kronor och har 250 anställda.

Adderar värde

Vår styrka är att vara lokala med närhet till kunden, det ska vi inte ändra på, säger koncernansvarig Marcus Wahren. Med namnbytet till PacsOn adderas ytterligare ett värde. Koncernens nationella styrka blir tydligare för kunderna, då vi kopplar ihop de lokala bolagen med varandra. Vi blir en tydligare spelare för kunder som kräver ett nationellt åtagande.

PacsOn blir också en pusselbit i ett större europeiskt sammanhang. Som delägare i INPACS, med verksamhet i 40 länder och en omsättning på 30 miljarder, finns det även där potential.
Tillsammans med INPACS kan vi hitta gränsöverskridande affärer, exempelvis när det gäller globala kedjor, säger Marcus Wahren.

Fakta PacsOn

PacsOn består av de helägda företagen AB Helmer Nilsson i Växjö, Ljungby och Sölvesborg, AB Gunnar Pellvik i Falköping, Paul Hall AB i Jönköping, Östgöta Pappers AB i Linköping och Motala, Öresunds Papper AB i Malmö, Stockholms Kartong AB i Stockholm och ÅG-Emballage AB i Stockholm.
I gruppen ingår även intresseföretagen Norrpartner AB i Sundsvall och Östersund samt Papperspartner AB i Skellefteå och Umeå.

Nyblomgruppen PacsOn har även samarbetspartners i Magnusson & Freij AB i Göteborg, ML Försäljnings AB i Stockholm samt AMJ Papper i Kiruna.

Nyheter