Packaging Solutions

Ny tub kan öppna upp marknaden

Genom att göra en mindre version av en redan befintlig produkt tror sig Emballator Tectubes kunna ta sig in på nya marknader och hjälpa redan etablerade kunder.

Emballator Tectubes producerar olika sorters tuber där de mest kända är Kalles Kaviar-tuben i aluminium och Findus extruderade plasttuber. Förutom att vara framgångsrika inom livsmedelsbranschen är de ledande i antal sålda tuber till läkemedelsindustrin i Europa.

I Åstorp ligger den delen av verksamheten som producerar de formsprutade tuberna avsedda för medicinskt bruk. Ariane Duthoit som arbetar med försäljning, förklarar vad den senaste innovationen handlar om.

-Vi har en produkt vi kallar för longneck-tub som är ett alternativ till stolpiller för medicinska applikationer. Det vi nu vill göra är att tillverka en mindre version som ska vara anpassad att använda på små barn, säger hon.

Kunder har sedan en tid efterfrågat just en tub anpassad för barn men den utdragna process det innebär att producera produkter för medicinskt bruk har gjort att beslutet har legat på is fram till oktober tidigare i år.

– Till slut kände vi att vi måste ta tag i det och våga investera. Eftersom vi har fått förfrågan från befintliga kunder så tror vi extra mycket på den här satsningen.

Eftersom Tectubes formsprutade tuber är etablerade på vuxenmarknaden, tror företaget att deras kunder i större utsträckning kan våga sig in på marknaden för barnanpassade produkter i samband med den nya, mindre tuben.

– Skillnaden mellan de för vuxna och de för barn är egentligen storleken. De ska innehålla 3 ml istället för 5 ml och en mindre hals.

I och med den minskade storleken ökar också chansen att komma i kontakt med helt nya kunder.

– De kan komma att bli intressanta på den växande veterinärmarknaden då storleken kan passa husdjur, bland annat.

Utmaningen är både nyttig och spännande, menar Ariane.

– Det finns en stor kundnytta i dessa tuber. För att få i små barn sin medicin är det idag stolpiller eller iblandat i mat som gäller, vilket varken är roligt för barnet eller föräldern. Den här longneck-tuben är ett fantastiskt alternativ som är både enkel och smidig att använda och kommer underlätta för många föräldrar.

Hon tror även att den här satsningen visar att Emballator Tectubes är en aktör att räkna med.

Just nu är Tectubes i kontakt med verktygsmakare som ska kunna sätta det exakta utseendet och de tekniska komponenterna för att kunna tillverka den innovativa nya tuben.