Packaging Solutions

Ny tryckpress ska klara ökad kapacitet hos Emballator i Ulricehamn

Emballator har genom förvärv ökat sitt behov av komponentförsörjning från verksamheten i Ulricehamn. För att klara av de nya behoven och öka kapaciteten har Emballator tillsammans med Herenco genomfört en stor investering i en ny tryckpress.

– Det är ytterligare ett bevis på att vår ägare Herenco tror på vår verksamhet och en investering på över 60 miljoner stärker vår konkurrenskraft och flexibilitet ytterligare, säger Stefan Bergström, VD på Emballator Metal Group.

Tryckpressteknologin påminner om traditionell färgtryckning på papper, men den stora skillnaden är att här sker trycket på tennplåt. Teknologin är den senaste i branschen och innebär även en övergång från gasol till elförbrukning med en positiv effekt på koldioxidutsläppet.
– Nu är vi i slutfasen på idrifttagningen av tryckpressen och vi gör stora framsteg. Förutom ytterligare tillväxt via förvärv fokuserar vi nu än mer på produktutveckling, automation och IT-lösningar för att skapa en verksamhet som är i framkant inom vår industri.

Investeringen ger även Emballator i Ulricehamn ökad flexibilitet och minskat beroende av underleverantörer. Kapacitet finns nu att mer än dubblera antalet tryckta plåtar och därmed försörja bland annat den finska enheten från Ulricehamn.
– Fokus är nu fortsatt expansion av verksamheten och fler förvärv står på önskelistan. Troligen kommer förvärv ske i Europa och Emballator Ulricehamn står väl rustade för att säkerställa komponentförsörjningen i en sådan strategi. Vi tittar på flera nya produktområden och metallens fördelar ur miljö och cirkulärt perspektiv är svårslaget, säger Stefan Bergström.