Ny produktionsutvecklare på Herenco

Johan Gustafsson, som nu ska säkerställa att tillverkningen blir så effektiv som möjlig i Herencos industri- och handelsbolag, är en stor sportfantast som bor i Tidaholm med sin fru och 15-årige son.

Tre projekt
Johan har tre projekt som han arbetar med inom Herenco just nu. På Emballator i Ulricehamn tillverkas plåthinkar och plåtburkar med tryck på. Den tryckpress bolaget har liknar en tryckpress för papper, skillnaden är att den trycker på bleckplåt. Trycket till flertalet burkar kan göras på en och samma plåt – dessa klipps ut, plåten rullas ihop, botten svetsas och toppen falsas. Sedan har man en färdig burk. Den tryckpress som företaget har idag kan trycka två färger samtidigt. Nu funderar bolaget på att köpa in en som klarar 5-6 färger.

– Som läget är nu får vi trycka dessa plåtar två till tre gånger för att uppnå önskat resultat. Köper vi in den med fem – sex färger behöver vi bara köra en gång. Det blir minst en 50-procentig besparing i maskintid plus att man slipper ställtiden, säger han.

Även på Emballator i Växjö arbetar man med att effektivisera. Där handlar det om att automatisera packningen av kapsyler i kartonger och få in förarlösa truckar i verksamheten.

– Det handlar om stora volymer av formsprutade kapsyler som tillverkas till olika produkter. Därför är det viktigt att vi ser över nya lösningar, säger Johan.

Det tredje projektet är att ta fram en standard för produktkalkylering. Avsikten är att ha en gemensam standard över hela koncernen för att bland annat underlätta kostnadsberäkning av produkter. Alla industrier har liknande kostnadselement så som ingående material, maskiner, fastighets- och personalkostnader. Siffror runt produktionen räknas ihop i produktkalkylen. På så sätt går det att beräkna så att varje produkt bär sin egen kostnad.

Effektivisering
– Mitt arbete på Herenco går ut på att effektivisera och samordna produktionsprocessen. I en produktkalkyl kan man utläsa resultatet av effektiviseringen. Om vi exempelvis tillverkar en detalj för 13 kronor och får ner kostnaden till 12 kronor, så blir det en stor besparing om den tillverkas i många exemplar varje år, säger han.

Arbeta tillsammans
För Johan är det viktigt att arbeta tillsammans med människorna i de olika bolagen, så att teamen kan uppnå de uppsatta målen – tillsammans.

– Rekryteringen av Johan var viktig för Herenco. För att på bästa sätt kunna låta vår organisation vara fortsatt decentraliserad är det viktigt att kunna stötta upp de olika verksamheterna och låta best practice-budskap spridas i organisationen. Han kommer kunna hjälpa till att optimera våra dagliga processer i koncernen, berättar Thomas Bergdahl, VD för Herencos industri- och handelsföretag.

Nyheter