Indoor Climate

Ny grafisk profil ska stärka Acticons erbjudande

Herenco Invest-ägda Acticon har uppdaterat sin profil, hemsida och logotyp. Samma bolag, men i ny form.

Med en tidigare profil och logotyp som gjort jobbet under flera år, tyckte företaget att det var dags för en uppfräschning. Dels för att den tekniska delen av webben behövde uppdateras, dels för att profilen inte längre kommunicerade företagets erbjudande fullt ut.

– Vi har gjort en resa i att analysera vilka vi varit, vilka vi är och vilka vi vill vara i framtiden. Behovet av förnyelse och en identitet som speglar verkligheten idag och hur vi vill uppfattas som bolag framöver, har varit ledande i vårt arbete. Vi är stolta och nöjda med vår nya grafiska profil, säger Tommy Kreivi Sandell, VD på Acticon.

Arbetet med ny visuell identitet har tagit sin grund i ett visionsarbete där Acticon har format sina tankar för framtiden och förtydligat sin verksamhetsidé. Utöver visuell identitet har arbetet även mynnat ut i en uppdaterad webb, ny logotyp och nytt bildmaterial.

– En tydligare definition om vad vi gör, varför vi finns till och även hur vår kultur är, har tagits fram och är ett riktmärke och guidning i alla beslut och vägval vi tar. En tydligare hållbarhetsprofil ska leda oss till spännande framtida erbjudanden inom vår bransch, där behovet av energismarta lösningar kommer att vara stort kommande år, säger Tommy.

Acticon är specialister på energismart ventilation och har sedan starten 1992 haft fokus på att ta fram enkla tekniska lösningar som ger funktionella, långsiktiga och energieffektiva produkter för smartare ventilation.

Besök Acticons nya hemsida här!