Namnbyte ett stort steg mot ett modernt mediahus

Hallpressen ska byta namn till Hall Media. Det är ett led i den förändringsprocess som skett de senaste åren. Tidningsbolaget ställs nu om till ett modernt mediahus.

Hallpressen ska byta namn till Hall Media. Det är ett led i den förändringsprocess som skett de senaste åren. Tidningsbolaget ställs nu om till ett modernt mediahus.

– Det här innebär mycket mer än att bara ändra namn och logotype. Vi genomför en kulturförändring i bolaget och kompetensutvecklar vår personal. I samband med det tar vi även fram målbilder vart vi är på väg. Dessa ska sedan inspirera och motiverar våra anställda att jobba vidare mot, säger Mats Tidstrand, vd för Hall Media.

Hallpressen var sent ute i branschen att få ut sina titlar på Internet. 2013 fick alla tidningar nya sajter att förhålla sig till. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt och bolaget har tagit igen försprånget mot andra medieaktörer.

– Vi ligger nu i framkant när det gäller trafik och utveckling på våra sajter. Våra affärer på annonssidan är unika. Vi gör idag ett resultat med en tillväxt på en procent. Det ska jämföras med övriga branschen som minskar med tio. Vi är i särklass bäst i landet på det här området vilket känns mycket bra, säger han.

Hall Media står inför många utmaningar de närmaste åren precis som hela mediebranschen. För att tackla det har man valt att förstärka styrelsen med Emil Danielsson, entreprenör i Vätterbygden. Anders Berglund med lång erfarenhet från Schibsted och som varit vd för Google i Sverige.

Pernilla Jonsson som doktorerat i konsumentbeteende.

– Vi har handplockat de här tre för att bredda den kompetens som vi har i styrelsen. Vi vill ha en position där vi är det självklara valet som leverantör av nyhetsbevakningen och annonsering i lokalsamhället, säger han.

Den nya styrelsen genomförde sitt första sammanträde i september månad. Under oktober sjösattes ett strategiarbete som handlar om vilken väg Hall Media ska gå för att möta alla framtida prövningarna.

– Vi har ett tydligt fokus på tidningarna i vårt arbete. Samtidigt sker en ökad digitalisering. Vi har nu lanserat premiumtjänster på Jönköpings-Posten. Det innebär att alla titlars sajter nu har det. Det är ett stort steg för vår del, eftersom kvalitetsjournalistik är basen i vår affärsmodell. Då måste vi också kunna ta betalt för våra artiklar som vi lägger ut på Internet, säger han.

Hall Medias nya bolagsnamn ska stärka varumärket och visa att man är en aktör att räkna med på marknaden.

– Det ska ge en signal till andra företag att vi kan erbjuda en marknadskommunikation som är heltäckande. Vårt perspektiv nu är att erbjuda mycket mer än bara annonsering via tidningen, säger han.

Arbetet med målbilder har till stor del handlat om vart bolaget är på väg i framtiden, men även hur man inspirerar och motiverar de anställda.

Syftet är att skapa en attraktiv arbetsplats dit man kan rekrytera personer med rätt kompetens.

– Vi har jobbat övergripande med mission och vision som tema. I arbetet har vi utgått från orden mod och nyfikenhet. De innehåller en sprängkraft som vi vill förmedla till våra anställda. Det är viktigt att de har med sig det med tanke på de hinder och möjligheter som bolaget står inför i framtiden, säger han.

Det är enbart Hallpressen som byter namn. Övriga titlar berörs inte alls. Tidningar och sajter kommer att ha kvar sina unika logotyper.

Text | Göran Bard

Nyheter