Mer fokus på medarbetare och kommunikation

Johanna Thorell blir ansvarig för två nya koncernstrategier. Herenco ska satsa mer på medarbetare och bli bättre på att kommunicera ut koncernens varumärke.

Herenco ska satsa mer på medarbetare och bli bättre på att kommunicera ut koncernens varumärke. Johanna Thorell är den som ska ansvara för områdena. Det sker med en nyinrättad tjänst.

– Det kändes naturligt att ställa frågan till Johanna. Jag är glad att hon har modet, viljan, drivet och nyfikenheten att som projektledare ta dessa strategier till nästa nivå, säger Lovisa Hamrin, koncernchef.

Johanna Thorell har tidigare varit koncernkoordinator och även arbetat halvtid med ekonomi. Nu lämnar hon över de här områdena.

Hon har fått koncernledningens förtroende i rollen som projektledare att utveckla och leverera tjänster och produkter kopplade till två centrala delstrategier. De ska ske med koncernens befintliga och kommande verksamhetsområden som huvudsakliga fokus. Herenco har valt att kalla strategierna för: Kultur- och varumärkeskommunikation samt ”employer branding and development”.

– Vi hittade ingen bra svensk översättning men tycker att detta bäst beskriver uppdraget. Det handlar om att ta hand om och utveckla medarbetarna i koncernen och attrahera framtidens medarbetare, säger Johanna Thorell.

– Vi vill även fortsätta att kommunicera Herenco och vad vi är och vad vi står för. Vi ser att det kan ge positiva effekter både internt som externt, fortsätter hon.

När Johanna Thorell började på Herenco för tre år sedan fanns i stort sett en logga i Times New Roman. Kommunikationen internt eller extern var näst intill obefintlig. Sedan dess har en logotyp och webb tagits fram och Lovisa Hamrin presenterade våren 2015 den gröna påsen med Herencos värdegrund. Koncernen har sedan dess börjat utforska, experimentera och startat en del aktiviteter som utvecklat och ökat intresset hos bolagen.

– Vi har påbörjat en del, men ser att det finns mycket kvar att göra. Jag har redan en del tankar och idéer om vad vi skulle kunna bli bättre på och arbeta mer med utifrån de två strategierna. För mig känns det viktigt att vi involverar våra affärsledningar i frågorna så att det finns förankring ute i verksamheterna, säger Johanna Thorell.

Enligt koncernledningen är det viktigt att jobba vidare med dessa strategier i framtiden.

– Vi har tagit detta beslut. Därför att det blir mer och mer uppenbart att vår vision och vilja att ta våra verksamheter till nästa nivå hänger på vår förmåga att utveckla våra anställda i koncernen, säger Lovisa Hamrin.

Nyheter