Människor

Med ett brinnande intresse för hållbarhet

Uppväxten på landet i Småland formade den före detta kommunstyrelseordföranden som sedermera blev styrelseledamot i Herenco. Samhällsutveckling, hållbarhet och entreprenörskap driver honom i arbetet mot ett Herenco som ska hålla i decennier.

– Lovisa och jag träffades när hon blev VD för Värnamo Nyheter. På den tiden var jag kommunstyrelseordförande i Värnamo och jag hälsade henne välkommen, berättar Torbjörn Egerhag.

Han är ordinarie styrelseledamot i Herenco och har ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor.

– Där ligger Herenco långt framme i sin medvetenhet eftersom man har gjort en bra omvärldsbevakning. Är man medveten om de här frågorna som finns i samhället kan man reagera utifrån det.

Intresset kom tidigt
Torbjörn växte upp på landet i Småland. Därför har miljötänket alltid funnits med honom, menar han.

– När jag var 13 år gammal cyklade vi runt och tog pH-värden i sjöarna runt omkring där jag bodde. När jag var 15 lånade vi en lastbil från lantmännen och åkte runt mellan gårdarna för att samla in ensilageplast som vi sedan sålde till Göteborg.

Pengarna han fick för mödan gick främst till nöjen men känslan av att göra något bra fanns där. Även intressen för politiken kom i den åldern.

– För min del var politiken ett sätt att umgås, det var i ungdomsförbunden det roliga hände.

Det som började med att sitta med i ungdomsstyrelsen slutade i kommunstyrelsen i Värnamo.

– Jag har varit engagerad i föreningsliv, stiftelser och företag hela mitt vuxna liv. Även om en politisk styrelse fungerar annorlunda än en företagsstyrelse påverkas vi ju av samma faktorer och vi verkar i samma landskap.

Natur
Naturbetesmarker och djurhållning är två av Torbjörns stora fritidsintressen.

– I Sverige är vi duktiga på att plantera igen naturbetesmarker och det förstör för många av våra naturliga arter. Därför känns det viktigt att arbeta på att återskapa dessa ytor.

Familjen driver också ett lantbruk med runt 130 köttdjur.

Åren på Herenco
– Jag har varit med ett tag nu och det är nyfikenhet och förändringsbenägenhet som kännetecknar Herenco. Man är inte rädd för att kliva in i nya områden där man inte tidigare varit och koncernen spänner över ett stort område.

Det är viljan att hänga med som han tycker om i kombination med hållbarhetstänket.

– Branscherna vi är aktiva inom är i ständig förändring och då är hållbarhet en viktig fråga.

Han är annars vd för ett dotterbolag inom en stor internationell koncern sedan 15 år. Därifrån får han med sig mycket som han tror är användbart inom Herenco.

– De erfarenheterna i kombination med den småländska industriandan gör att jag kan komma med nyttiga inspel i Herencos styrelse.