Marie ny HR-ansvarig i Herenco

Att attrahera och hitta rätt kompetens och att utveckla medarbetare och chefer blir allt viktigare för bolag när konkurrensen hårdnar på marknaden. Herenco har därför anställt Marie Andersson som ska se till att koncernen arbetar strategiskt med detta viktiga område.

– Mitt mål är att Herenco ska vara en attraktiv arbetsgivare och det självklara valet för den som söker jobb i regionen. Det innebär att vi ska attrahera talangfulla individer och nya generationer och för att nå dit måste vi jobba med flera olika saker, säger hon.

Marie Andersson är gift, har tre barn, bor i Jönköping och har arbetat med HR i hela sitt yrkesliv. Hon har varit på Arla Foods, Värmdö kommun och under många år arbetat med HR-frågor inom IKEA.

Som person är hon engagerad, gillar när det händer saker omkring henne och är rak och öppen i sin kommunikation.

– Jag insåg tidigt att det här är ett arbete som passar mig. Det är de anställda som skapar kulturen i företaget. Jag tycker att det är kul att jobba med människor och få dem att lyfta sig i sina yrkesroller, säger hon.

Marie Andersson sökte tjänsten för att hon attraherades av den framåtanda, kompetens och utvecklingspotential som finns i Herenco.

– Den ”Gröna påsen” tilltalade mig. Den visar på ett tydligt sätt koncernens värderingar och vilka utgångspunkter som vi ska ha när vi jobbar med olika frågor, säger hon.

Marie kommer arbeta och bistå med sakkunskap inom områden som exempelvis ledarutveckling, arbetsrätt, rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö och organisationsutveckling.

I hennes uppgifter ingår även att identifiera utvecklingsområden och skapa strukturer och arbetssätt inom HR som alla bolag i koncernen kan använda sig av. Syftet är att få dem att arbeta med personalfrågor på ett likartat sätt.

Tanken är nu att överföra de goda idéerna från de olika bolagen till varandra i koncernen.

– Det är ett spännande varierat jobb som jag har framför mig. Det är vi människor som levererar affären och bidrar till lönsam tillväxt. Min fasta övertygelse är att om personalen trivs så gör de ett bättre jobb. Min roll blir nu att se vad som krävs för att kunna hjälpa till att öka engagemanget på våra arbetsplatser i koncernen, säger hon.