Press

Marcus Söderberg tar en större roll i ledningen för Herenco

Herenco genomgår sedan några år en transformation med siktet inställt på att bygga en stor, välskött och diversifierad industrigrupp.

Bland annat har en ny VD för Herenco, Anders Davidsson, samt en VD för den helägda förpackningskoncernen Emballator, Kent Viitanen, rekryterats för att accelerera tillväxten. Med en stark finansiell ställning som grund är målet att växa i befintliga och nya affärsområden, såväl organiskt som genom förvärv.

Under våren anslöt även Marcus Söderberg i rollen som ansvarig för förvärv och affärsutveckling. Nu tar Marcus Söderberg en större roll i ledningen för Herenco och blir med omedelbar verkan CFO, samtidigt som han behåller det överordnade ansvaret för förvärv inom Herenco.

– Marcus Söderberg har på kort tid satt sig in Herencos affär. Tack vare sin bakgrund som CFO för den börsnoterade och tillväxtorienterade koncernen BUFAB är han väl rustad för en större roll. Under sina år på BUFAB var han med och genomförde flera stora och framgångsrika förvärv, säger Anders Davidsson, VD för Herenco.

– Dessutom är det en klar fördel att kombinera rollerna, då arbetet med finansiering och resultatuppföljning etc. nästan alltid hänger intimt samman med förvärvsprocesser och integration av förvärvade bolag, fortsätter Anders Davidsson.

Herencos nuvarande CFO, Martin Odqvist, har under sin tid i Herenco lagt en solid finansiell grund i form av en förtydligad bolagsstruktur, ändamålsenlig rapportering samt på ett systematiskt sätt arbetat med att säkerställa en konkurrenskraftig finansiering i syfte att möjliggöra en snabb expansion av koncernens verksamhet. Han har också bidragit till att utveckla Herencos AI-kapacitet. Martin Odqvist kommer att vara kvar under några månader för att avsluta påbörjade projekt. Därefter kommer han att ta ett nytt uppdrag utanför Herenco, som CFO på det Jönköpingsbaserade företaget ROL.

– Jag vill passa på att tacka Martin Odqvist för ett mycket förtjänstfullt arbete i rollen som CFO för Herenco och önskar honom lycka till i sin nya roll, säger Anders Davidsson.

Samtidigt kommer rekryteringen av en ny HR-direktör, med fokus på ledarutveckling, att påbörjas. Den nya HR-direktören, kommer tillsammans med VD Anders Davidsson och CFO Marcus Söderberg att utgöra Herencos koncernledning.

– Detta ligger helt i linje med vår uttalade strategi. Koncernen ska kännetecknas av en hög grad av decentralisering, med ett litet och vasst huvudkontor. Ansvaret för att driva affären ligger framför allt på kompetenta, fokuserade och självständiga affärsområdeschefer, avslutar Anders Davidsson.

Kontakt för mer information

Anders Davidsson

VD Herenco AB