Lukas utvecklar Emballators processer med hjälp av AI

”Hur ser den optimala orderkombinationen ut?” Det är frågeställningen som Lukas Thode, student på Jönköping University, försöker hitta svaret på. I sitt examensarbete hos Herenco och Emballator ska han med AI hitta sätt att förenkla orderprocessen.

Som en del i satsningen på AI har Herenco initierat olika projekt med de helägda bolagen inom koncernen, främst Emballator. Dels genom Jonatan Flyckt, affärsutvecklare inom AI, dels genom Lukas Thode, master-student på AI Engineering-programmet på Jönköping University.

Examensarbetet som Lukas fördjupar sig i handlar om att kalkylera fram den optimala kombinationen för inköpsorder för Emballator Lagan. I steg ett bygger det på kombination av olika produkter, i steg två hur det går att utveckla en algoritm för orderprognos och vidare i steg tre att sammanföra stegen.

– Jag tycker det är fantastiskt att få tillämpa den kunskap som jag har lärt mig på ett verkligt problem. Att jag även får påverka företaget i kombination med toppmodern teknik och driva bolaget framåt är inspirerande, säger Lukas.

”Otroligt värdefullt”

Lukas flyttade till Jönköping och masterprogrammet AI Engineering efter att ha avslutat sin kandidat i den tyska hemstaden Münster. Innehållet i programmet på Jönköping University var avgörande för valet att flytta till Jönköping.

– Jag ville få erfarenhet från att leva utomlands men sedan tyckte jag även att AI Engineering-programmet verkade väldigt intressant. Jag tror att AI kommer vara en av de största teknologierna i framtiden. Jag tror det är otroligt värdefullt för företag att ha en bred kunskap om hur de kan använda sig av tekniken.

– När Lukas ställde frågan till oss om möjligheten att göra sitt examensjobb här var det ingen tvekan. Detta ger Herenco och våra helägda bolag stora möjligheter att snabbt ta till sig nya idéer och ny teknik. Med hjälp av Emballator kunde vi snabbt formulera ett problemområde där man med hjälp av AI kan optimera verksamheten, säger Daniel Häggström, affärsutvecklare Herenco.

Fortsätta inom akademin

Arbetet med inköpsprocessen pågår under våren och vad som händer efter examen har Lukas redan en tydlig plan för.

– Jag vill fortsätta min akademiska karriär och satsar på doktorsexamen, förhoppningsvis i Sverige. Men just nu är jag glad och tacksam att få göra mitt examensarbete hos Herenco och Emballator. Att få vara en liten del av företagets vision om mer digitalisering är spännande. Jag är tacksam för alla som gjorde denna möjlighet till verklighet, säger Lukas.