Lovisa Hamrin tar vid som ordförande i Herenco Holding

Vid bolagsstämman 17 juni 2019 tog Lovisa Hamrin, vd och ägare, vid som arbetande ordförande i Herenco Holding. Anders G. Carlberg, sittande ordförande sedan 19 år, väljer att kliva av sin post som ordförande men sitter kvar som ledamot i styrelsen.

Anders och Lovisa har under en längre tid pratat om att tiden är rätt för Lovisa att ta över ordförandeskapet och verka för en kultur av synligt ledarskap. Det är viktigt med en synlig, aktiv ägare och i detta fall även en ordförande som arbetar för att framtidssäkra verksamheten och varumärket. Vara ambassadör, supersäljare och finnas där möjligheterna skapas. Framåt menar Lovisa att de största utmaningarna för Herenco är att vikta fokus på utveckling och affär. Fokusera på lönsam tillväxt är absolut den viktigaste målsättningen.

– Det är vårt sammanfattande löfte till vår omgivning, att vi är här för att ständigt skapa framtid. Hållbarhet och framåtlut på agendan är prioritet så vi kan växa med kvalitet och lönsamhet många år till samt att vi kommer ifatt och drar nytta av digitalisering inåt och ut mot kund.

Lovisa säger också att det är viktigt att fortsätta att verksamhetsutveckla Herencos alla bolag med mål att arbeta smartare, effektivare samt skapa nya värden för kunderna och hållbar tillväxt. Tänka innovation, vara nyfiken, våga att prova sig fram för att hitta nya affärer.

– Viktigt är också att vi utvecklar egna ledare och talanger samt att vi har förmågan att attrahera rätt affärsledare med målbilden att hela tiden vara lite bättre i morgon än vad vi är idag, att kontinuerligt växa och skapa bra verksamheter med bra medarbetare.

Herenco Holdings styrelse består av Lovisa Hamrin, ordförande, Anders G. Carlberg, Kenneth Bengtsson, Sofia Axelsson, Gabriella Sahlman, Thorbjörn Egerhag, och Carl-Mikael Lindholm.

Till ny vd för Herenco Holding AB utses Carl-Johan Simonsson.