Lovisa Hamrin tar plats i Entreprenörskapsforums styrelse för ökat nationellt samhällsengagemang

Samhälle är en av Herencos grundstenar. Viljan att engagera sig i de samhällen som koncernen verkar i har funnits sedan starten 1865. Herencos ägare Lovisa Hamrin stärker sitt nationella samhällsengagemang och blir styrelseledamot i Entreprenörskapsforum.

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse med målet att vara den ledande nationella mötesplatsen för kunskapsinhämtning. Målgruppen är beslutsfattare, forskare och opinionsbildare i ekonomisk-politiska frågor och fokus är entreprenörskap och innovation.

Lovisa Hamrin, och Herenco, kom i kontakt med organisationen för några år sedan på jakt efter nya idéer och perspektiv.
— Jag undersökte marknaden för kunskapsbaserade organisationer och noterade att Entreprenörskapsforum stack ut som den mest intressanta, särskilt när det gäller oberoende och hög integritet; ett tydligt entreprenöriellt perspektiv; att vara en respekterad organisation; att stiftelsen är snabbrörlig och effektivt får saker gjorda. Därtill gillar jag folket, säger Lovisa Hamrin.

Sedan tidigare är Lovisa engagerad i Entreprenörskapets vänner som har varit avgörande för genomförandet av Projekt Integration Sverige som syftat till att studera hur utanförskapet i Sverige kan brytas och leda till bättre integration av utrikesfödda.

Från och med våren 2021 är Lovisa Hamrin en del av Entreprenörskapsforums styrelse.
— Över tid har vårt investeringsfokus hållit en mycket hög bredd från vår kärnverksamhet att förvärva och förädla bolag, från lovande till ledande position, till en lika viktig del – investeringar i forskning och riktade samhällsinitiativ som bedöms ha förmåga att göra skillnad över tid. Hit räknar jag Entreprenörskapsforum och jag är mycket inspirerad att vara med på hela resan nu, säger Lovisa.