Lovisa Hamrin och Handelskammaren stärker Jönköpings näringsliv

Herencos företag är genom kunder och medarbetare en del av de lokala samhällen där bolagen verkar. I Jönköping, där Herencos huvudkontor finns, är koncernens ägare Lovisa Hamrin en del av Handelskammaren i Jönköpings län.

Lovisa Hamrin, ägare Herenco, och Helena Zar Vallin, VD Handelskammaren i Jönköpings län.

Handelskammaren i Jönköpings län är en oberoende och självständig organisation som ägs av medlemmar och verkar för att skapa bra förutsättningar för länets företag, oavsett bransch. Målsättningen är att Jönköpings län ska vara en attraktiv region för människor att bo och arbeta i.

Lovisa Hamrin, Herencos ägare, är sedan en tid tillbaka invald i Handelskammarens styrelse.
– Mitt engagemang i Handelskammaren är ett konkret bevis på att jag utöver affärer lägger engagemang och tid på sammanhang och frågeställningar som för omgivningen framåt, vilket också är en av grundstenarna i Herenco-vägen, säger Lovisa och fortsätter:

– Jag vill vara med för att bli påläst på vår region och kunna bidra med idéer, nätverk och energi. Målet för mig är fler medlemmar, ett synligt framåtlutat näringsliv i vår geografi och att Handelskammaren uppfattas som en drivande kraft och brobyggare med förmåga att förflytta viktiga frågor framåt både i det lilla och stora.

Helena Zar Vallin, VD Handelskammaren i Jönköpings län, är positiv till Lovisas engagemang:
– Lovisa har en unik erfarenhet, dels från att ha verkat i länet, dels från ägande i olika bolag. Hon driver själv bolag i regionen och jag märker att hon har ett genuint engagemang för regionen. Hon är väldigt inspirerande och hennes nytänkande kan bidra till att fler engagerar sig, säger Helena.

Tillsammans med medlemsföretagen vill Handelskammaren utveckla morgondagens samhälle med tillväxt för företagen i fokus. Genom att ta plats i den politiska debatten, anordna utbildningar och informationsträffar och hjälpa företag att skapa nätverk, är Handelskammaren med och påverkar.

– Det finns en nybyggaranda i Handelskammaren under VD Helena Zar Vallins ledning och föreningen har på kort tid både vänt verksamheten till växande medlemsskara och ökad synlighet – mycket under Corona-tider – och det tycker jag är både inspirerande och imponerande! Många runt Handelskammaren ser att här finns möjlighet att bygga och förmedla kunskap om näringslivet, ta position och driva frågor som både är konkreta här och nu men även spänner över tid, säger Lovisa.

– Det viktigaste för oss är att få fler medlemmar, om Handelskammaren blir större desto större röst blir näringslivet. Och med Lovisa tror jag att vi kommer kunna skapa en tydligare röst som bidrar till en mer attraktiv region. Vi vill verkligen stärka och synliggöra det fantastiska näringsliv som finns i regionen, säger Helena Zar Vallin.