Lovisa Hamrin investerar i Handelshögskolans Art Initiative

Syftet med Art Initiative är att bädda in konst i den akademiska miljön. Bakom satsningen står Handelshögskolan i Stockholm och bland investerarna i projektet finns Herencos ägare och Hamrin Foundations ordförande Lovisa Hamrin.

Att skapa möten mellan akademi, industri och offentlig sektor är ett av Hamrin Foundations mål. Ett sådant möte visar sig bland annat i investeringen i Art Initiative, som leds av konstkännaren och journalisten Tinni Ernsjöö Rappe och forskaren Pierre Guillet de Monthoux.

– Art Initiative är en stor tillgång inte bara för SSE utan också för de intressenter – där vi är en – som väljer att investera i projektet, och därmed får tillgång till ett idéflöde och nätverk av spännande människor. Så för mig är detta ett sätt att framtidssäkra sin relevans, som människa och som företag, säger Lovisa Hamrin, ordförande Hamrin Foundation och ägare Herenco.

”Konst är en metod”

Satsningen Art Initiatives syfte är att bädda in konst i den akademiska miljön på SSE för att göra skolan ännu mer kunskapsintensiv. Främst genom arbete med den permanenta samlingen, visningar av videobaserad konst och utställningar av samtida konstnärer, men också genom workshops som uppmuntrar studenterna till skapande och kreativt tänkande. Art Initiative har också ett nära samarbete med studentkåren SASSEs konstavdelning.

– Med en bredare bildningsbas så tacklar man förhoppningsvis komplexa problem lite annorlunda. Det är viktigt med tanke på att många studenter kommer att få samhällsutmaningar att lösa i sina framtida roller som ledande företagare och ledande tjänstemän i det offentliga. Konst är en metod snarare än en inredningsaccessoar och det finns en koppling till företagande. Av estetik får man energi som ger en lust att göra saker och företa sig något, vilket är en stark drivkraft till företagande, säger Lovisa Hamrin.

Investerar i framtida kompetens

Investeringen i Art Initiative är, menar Lovisa, främst en investering i framtida kompetens. En kompetens som kan påverka riktning och utveckling av samhället.

– Jag har förhoppningen om att den här kompetensen en dag ska komma mig och andra företag till godo. Jag är en nyfiken samhällsmedborgare med förmånen att kunna påverka vår gemensamma riktning och utveckling främst genom de bolag vi äger och är engagerade i, men också genom andra metoder och sammanhang – och Art Initiative är ett sådant sammanhang. Jag kände direkt att jag tror på det här, och då känns det givande och kul att kunna stötta Lars Strannegård (rektor Handelshögskolan) på den här bildningsresan, säger Lovisa.