Kvartetten inom Invest

I Vättern Industrier ingår en kvartett av välskötta bolag i form av Leif Arvidsson i Mullsjö, Hagab i Taberg, Acticon i Bankeryd och Miljöhallen. Gemensamt för bolagen är den höga kunskapsnivån som bolagen byggt upp inom sina respektive specialistområden samt anknytningen till fastigheter och byggnation. Vättern Industrier är i sin tur en del av Herenco Invest.

Leif Arvidsson – en ledande leverantör inom fönsterrenovering
Leif Arvidsson servar årligen mer än 8 000 kunder med ett brett urval av produkter som ofta har anknytning till fönster. Bolaget säljer exempelvis ventiler, tätningslister, beslag och slipmaterial, klämskydd och fönsterparaply. Kunderna återfinns i hela byggbranschen. Den specifika kunskap som förvärvats genom åren har även utmynnat i ett antal praktiska utbildningar för kunder och produkter som säljs under eget varumärke.
Leif Arvidsson har ingått i Vättern Industrier i över 20 år och är ett utmärkt exempel på ett bolag som har fortsatt att drivas och utvecklas som ett självständigt bolag inom Herenco med mycket gott resultat. Bolaget finns idag representerat i både Mullsjö, Kista och Göteborg. Sedan 2018 ingår även Casamja som en del av Leif Arvidsson. Casamja erbjuder produkter för dragfri och energibesparande ventilation.

Hagab – med uppdrag att rädda liv och skydda egendom
Tack vare ett antal nyskapande produkter som hindrar att brandgaser sprids i ventilationssystem är Hagab ett aktat varumärke i ventilationsbranschen. Grundtanken är att rädda liv och skydda egendom. Man måste kunna lita på att produkterna fungerar i skarpt läge. Detta befästes i en bok som gav Hagab en hedrande andraplats i Publishingpriset 2019.
Hagab startade som ventilations- och legotillverkare i mitten av 1980-talet. Fokus på egen utveckling och nära samarbeten med relevanta partners resulterade i produkter med god efterfrågan. I sortimentet finns flera patenterade produkter. Minst lika efterfrågad är bolagets ackumulerade kunskap om brandskydd i byggnaders ventilationssystem.
Även Hagab har ingått i Vättern Industrier under lång tid och drivits som ett självständigt bolag på ett framgångsrikt sätt. All utveckling och tillverkning sker vid anläggningen i Taberg söder om Jönköping.

Acticon – ledande ventilationslösningar för bostäder och storkök
Acticon ligger i Bankeryd, strax utanför Jönköping, med kontor och tekniskt laboratorium. Under åren har Acticon utvecklat egna produkter och lösningar inom ventilation för bostäder, storkök samt offentliga och kommersiella lokaler. Ett flertal produkter har också patenterats. Acticon har under 2019 fortsatt på den inslagna vägen och har ökat takten och fokus på produktutveckling och innovation för att ytterligare stärka erbjudandet.
Utgångspunkten för Acticon har varit att ta fram produkter som ska vara enkla att dimensionera, montera, använda och underhålla. Till det har kommit ett genuint engagemang och professionell teknisk support till kunderna. Därmed bidrar Acticon till att skapa sunda inomhusmiljöer att bo, arbeta och trivas i.
Acticon ingår i Vättern Industrier sedan 2015.

Miljöhallen – början på en resa
Miljöhallen Golv är det senaste tillskottet till gruppen. Genom förvärvet kom Herenco Invest in i ett välskött bolag som vi kommer utveckla vidare både operativt och strategiskt. Teamet på Miljöhallen har ett stort engagemang och tar ansvar för att leverera kvalitet på ett effektivt sätt. Den tidigare ägaren Hans Sevefelt finns kvar även efter förvärvet och arbetar vidare med Miljöhallens organisation och framtidsutveckling.
Vi ser positivt på att entreprenören arbetar vidare tillsammans med oss efter ett förvärv för att fortsätta utveckla bolaget. Det finns många fördelar med detta, inte minst att vi tar tillvara på viktig kompetens och relationer samt att det ger en kontinuitet i bolagets utveckling parallellt med ny ägarbild.