Koncernredovisningschefen som inte vill missa nästa milstolpe

Åsa Lindqvist löser siffernötter i löparspåret och stannar på Herenco av ren nyfikenhet inför framtiden. Självklart vill hon vara med på resan mot 10-miljardersmålet 2027.

När Åsa Lindqvist ska beskriva sitt jobb är pussel ett ord hon återkommer till. Varje månad pusslar Åsa ihop den ekonomiska informationen från alla dotterbolag. Hon har kontakt med revisorer och banken, och stöttar ekonomicheferna hos bolagen med redovisning- och skattefrågor. Allt handlar om att få ihop helheten. 

– Jag vet inte om jag är lite yrkesskadad från min tid som revisor, men jag försöker hela tiden tänka framåt. För att ligga i framkant behöver jag tänka på vilka redovisningsoch skattefrågor vi behöver hantera löpande, så att inte allt kommer i januari och februari när vi har som mest att göra på ekonomiavdelningen. Jag har varit här så länge nu att jag vet när olika puckar kommer, vilket gör det möjligt att vara lite proaktiv, förklarar Åsa som är koncernredovisningschef på Herenco.

En ny karriärväg 

Resan fram till positionen som hon har i dag började på civilekonomutbildningen i Växjö. Efter examen valde Åsa revisionsspåret och jobbade i många år på PwC. Hon blev godkänd revisor samt auktoriserad redovisningskonsult och trivdes bra.  

– Men när jag kom tillbaka efter att jag fått mitt andra barn var det som att alla tänkte att jag var redo att jobba mer än någonsin. Jag kände direkt att jag inte skulle få ihop konsultyrket med det familjeliv som jag ville leva. Då dök det upp en tjänst på Herenco som passade bättre med två små barn. Det kanske inte var ett steg upp i karriären, men det kändes rätt, säger Åsa. 

Om jag får problem med koncernredovisningen ger jag mig ut och tränar. Då faller bitarna på plats.

Som redovisningsekonom på Herenco skötte hon bokföring och bokslut för moderbolaget och några bolag till, samt fastighetsbolaget Hamhus med dess dotterbolag. Tre år senare, i samband med en omstrukturering, fick Åsa sin nuvarande tjänst.  

 – Hade inte den förändringen skett där 2014 hade jag kanske inte stannat kvar. Jag kände vid det laget att jag kunde redovisningsjobbet. Även om det var roligt var det var inte så utmanande längre. Nu fick jag steppa upp och ta ett större ansvar.  På senare år har CFO för koncernen (dvs min närmsta chef) bytts ut några gånger på kort tid. Det är i sig en utmaning, men det har också bidragit till min personliga utveckling, då ansvaret i min roll har förändrats i takt med dessa byten.  Dessutom har jag under åren fått agera som mentor och lära upp efterträdare till det jag gjorde tidigare. Att både få lära ut och få lära sig av andra, det har varit och är en viktig del i min utveckling.  

Vill vara med på nästa steg 

Det är inte bara Åsa och hennes roll som har utvecklas de senaste 13 åren. Herenco har förändrats genom en del omstruktureringar; några strategiska avyttringar har skett och nya affärsområden med nya förvärvade bolag har vuxit fram. De närmaste två åren står Herenco inför en aggressiv tillväxtperiod – 3,5 miljarder kronor i omsättning ska bli 10, genom fler och internationella förvärv. Det här känner Åsa att hon inte vill missa. 

– Det kommer att bli en omställning för egen del, för jag kommer inte kunna ha den detaljkontroll på alla bolag som jag har nu. Och när det kommer in fler bolag, såväl svenska som utländska, kan både andra redovisnings- och skatteregler bli aktuella. Koncernen ställs dessutom inför en helt annan situation likviditetsmässigt än tidigare. Allt detta kommer innebära att jag får fortsätta att utvecklas. Återigen är det nyfikenheten som gör att jag känner att jag vill vara med på den här resan också.  

Och så finns det ju förstås ett liv utanför ekonomiavdelningen på Skolgatan i Jönköping. Familjen (som fick Åsa att inse att övertidsjagande och konsultlivet inte var något för henne) är viktigast. Egentid och möjlighet att rensa tankarna är också värdefullt, och detta får Åsa på sina löparrundor hemma i Vaggeryd. 

– Om jag får problem med att få ihop pusselbitarna i koncernredovisningen ger jag mig ut och tränar. När jag kommer hem har bitarna fallit på plats och helt plötsligt känns det självklart vad jag behöver göra nästa arbetsdag.