Investeringen i Hövding

Hövding är examensjobbet som tog världen med storm. Bolagets VD Fredrik Carling har följt bolaget sedan 2012 och han ser ­innovation som ett nödvändigt verktyg i ­dagens företagsklimat.

Bolaget grundades 2006 av Anna Haupt och Terese Alstin. Produkten baserades på deras gemensamma examensjobb i Industridesign vid Lunds-Universitet från året innan. Ytterligare flera års forskning och utveckling ledde fram till att produkten kunde certifieras och börja säljas i Europa. Fredrik Carling rekryterades till VD-posten för att kommersialisera bolag och produkt.
– Min bakgrund är kommersiell och internationell. De två delarna gjorde att jag blev rekryterad, berättar han.

Ständigt Skapa Framtid
Han har hört om Herencos ledstjärna Ständigt Skapa Framtid.
– För mig låter det helt rätt. Framtiden kommer hända oavsett men vi får alla ta ställning i om vi vill vara delaktiga. Antingen kan du sitta under bordet och nöja dig med smulorna av innovationer som företagen vid bordet skapar eller så kan du själv sitta vid bordet och skapa framtid. Sedan tycker jag att bolag alltid kan ha två delar: en där vi reagerar enligt normal business och en där vi kan vara med och skapa.

Hamrinstiftelsen ägare i Hövding
Börsnoterade Hövding har aktieägare både nationellt och internationellt. De fem största ägarna har sammanlagt 56%. Hamrinstiftelsen är en av de fem.
– Alla våra fem största aktieägare är antingen enskilda ägare eller familjeägda. Det är bolagsstrukturer jag trivs med att jobba med.

Han minns de första mötena med Carl-Mikael och Lovisa. Vi pratade om tankar och värderingar. Jag gillar att de har ett engagemang som sträcker sig längre än investeringen.

Värdefulla inspel
Som en av de största ägarna i Hövding är Hamrinstiftelsen naturligt en viktig partner.
– För oss som ett noterat bolag där vi inte kan styra vilka som investerar i andelar betyder det mycket att investerare som Herenco, genom Hamrinstiftelsen, visar ett stort engagemang och långsiktigt tänk kring Hövding.

Han berättar att inspelen från Carl-Mikael Lindholm, Lovisa Hamrin och Per Gerleman väger tungt.
– Per har med sig sin erfarenhet inom bankvärlden, där han har arbetat intimt med företag av vår storlek och med våra utmaningar. Carl-Mikael och Lovisa kommer oftare med tankar om långsiktigt och kulturellt byggande av Hövding som bolag. Sådana inspel är värdefulla för mig och bolaget.

Förändra synen på huvudskydd
För Fredrik har Hövding en lång väg kvar att gå innan han är nöjd. Om han nu blir nöjd.
– När vi närmade oss 10 000 sålda hjälmar tyckte många att det var fantastiskt men vi hade ju inte ens skrapat på ytan. Tidigare i år hade vi sålt 100 000 hjälmar. När vi har nått 500 000 hjälmar tycker jag fortfarande inte att vi har skrapat på ytan. Vi har produkter och ett koncept som har potential att förändra hur människor ser på huvudskydd. Vi har öppnat en dörr som inte går att stänga och vår produkt utgör framtiden.

Han menar att trots framgångarna finns det så otroligt många orörda marknader.

– I dagsläget är konceptet riktat mot cyklister men förra året ramlade runt 2 000 människor över 65 år i hemmet. Kan vi göra något åt det? Bara för att man har en tendens att falla ska man inte behöva ha på sig en hockeyhjälm.
– Dessutom har vi patentet och med ett sådant patent kommer också skyldigheter. Vi måste helt enkelt se till att sprida Hövding för att kunna ge ännu fler en säkrare vardag.